۲۵ شغل برتر کانادا

پیش از این مطلب به میزان بسیار زیادی درباره شیوه های مهاجرت به کانادا برای شما صحبت کردیم اما در ادامه این مطلب برای شما خواهیم گفت که مهمترین گام در مهاجرت با میتوان داشتن یک شغل در کشور مورد نظر دانست.اما کدام شغل ها برای شما مفید خواهد بود؟در ادامه این مطلب به معرفی ۲۵ شغل برتر کانادا خواهیم پرداخت.تا بتوانید بهترین انتخاب خود را داشته باشید.

شماره بیست و پنج: مدیر ساخت و ساز

متوسط درآمد ۷۹۹۶۶ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۲ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۴۹ هزار نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۳۱ درصد افزایش

شماره بیست و چهار: سرپرست معدن

متوسط درآمد ۷۲۸۰۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۲ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۸۳۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۳۱ درصد افزایش

گروه مشاورین مهاجرت ویستا به عنوان یکی زا بزرگترین گروه های مشاوره مهاجرت در ایران این افتخار را دارد که با در اختیار داشتن برترین کادر کشوری به ارائه خدمات بسیار زیادی بپردازد.شما عزیزان میتوانید در ادامه و با کلیک بر روی لینک های زیر و یا با مراجعه به منوی بالای همین صفحه از دیگر خدمات گروه مشاورین ما آگاه شوید :

اخذ ویزای توریستی کانادا

تحصیل در کانادا

شماره بیست و سوم: خلبان یا مربی پرواز

متوسط درآمد ۷۶۹۶۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۷ درصد

شغل برتر کانادا 

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۵۵۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۴ درصد افزایش

شماره بیستم (تعجب نکنید! در لیست امسال یکصد شغل برتر کانادا سه شماره بیست به دلیل برابری این مشاغل وجود دارد) : مهندس نرم افزار

متوسط درآمد ۹۰۰۰۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۲ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۴۳۵۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۴۵ درصد افزایش

شماره بیستم: افسر پلیس

متوسط درآمد ۸۳۹۹۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۵ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۷۸۴۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱ درصد کاهش

شماره بیستم: آتش نشان

متوسط درآمد ۷۸۹۳۶ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۵ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۳۳۲۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۵ درصد کاهش

شماره نوزدهم: برنامه ریز شهری

متوسط درآمد ۸۶۳۲۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۵ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۰۲۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۲۷ درصد افزایش

شماره هجدهم: مهندسی نفت و پتروشیمی

متوسط درآمد ۱۰۴۰۰۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۴ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۱۰۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۶ درصد کاهش

شماره هفدهم: مدیریت کسب و کار

متوسط درآمد ۸۵۵۰۸ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۳۱ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۳۴۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۶ درصد کاهش

شماره شانزدهم: افسر نیروی دریای

متوسط درآمد ۷۲۸۰۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۶ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۵۲۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۸ درصد افزایش

شماره پانزدهم: مهندس بیوشیمی (گرایش گشاورزی)

متوسط درآمد ۸۵۰۰۹ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۵ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۲۳۱۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۷۹ درصد افزایش

شماره چهاردهم: مهندس هوا و فضا

متوسط درآمد ۸۹۰۰۳ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۳۲ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۸۴۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۹ درصد افزایش

شماره سیزدهم: مهندس لوکوموتیو

متوسط درآمد ۷۳۳۴۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۲۳ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۶۲۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۴ درصد افزایش

شماره دوازدهم: مدیر فروش

متوسط درآمد ۸۵۰۰۹ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۲۷ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۲۲۹۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۶ درصد کاهش

شماره یازدهم: داروساز

متوسط درآمد ۱۰۲۳۹۸ دلار درسال

شغل برتر کانادا 

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۹ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۳۵۰۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۹۴ درصد

شماره دهم: تکنسین آسانسور

متوسط درآمد ۸۳۸۴۴ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۶ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۷۰۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۹۴ درصد افزایش

شماره نهم: وکیل

متوسط درآمد ۸۸۵۲۴ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۰ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۵۶۰۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۲ درصد افزایش

شماره هشتم: مدیر توسعه اقتصادی

متوسط درآمد ۱۱۴۴۰۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۲ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۶۶۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۰ درصد کاهش

شماره هفتم: مدیر مالی و مشاور املاک

متوسط درآمد ۱۰۳۳۷۶ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۲۹ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۲۱۶۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۸٫۵ درصد افزایش

۱۰۰ شغل برتر کانادا

شماره ششم: مدیر مخابرات

متوسط درآمد ۸۶۵۲۸ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۵ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۲۰۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۵ درصد افزایش

شماره پنجم: مدیریت منایع (آب و برق)

متوسط درآمد ۱۱۲۳۲۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۲۰ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۷۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۶ درصد افزایش

شماره چهارم: مهندسی تاسیسات

متوسط درآمد ۸۹۳۹۸ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۱ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۵۱۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۳۹ درصد افزایش

شماره سوم: مدیریت جنگلداری و چوب بری در جنگل

متوسط درآمد ۱۰۰۰۰۶ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۱ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۲۰۰۰ نفر

شغل برتر کانادا 

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۳۹ درصد افزایش

شماره دوم: پرستار

متوسط درآمد ۸۴۵۱۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۹ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۵۵۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : بدون تغییر

شماره اول: مدیر امور اداری

متوسط درآمد ۱۰۶۶۶۲ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۷ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۲۱۳۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۳۹ درصد افزایش

گروه مشاورین مهاجرت ویستا به عنوان یکی زا بزرگترین گروه های مشاوره مهاجرت در ایران این افتخار را دارد که با در اختیار داشتن برترین کادر کشوری به ارائه خدمات بسیار زیادی بپردازد.شما عزیزان میتوانید در ادامه و با کلیک بر روی لینک های زیر و یا با مراجعه به منوی بالای همین صفحه از دیگر خدمات گروه مشاورین ما آگاه شوید :

تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان

مهاجرت به کانادا

درجه بندی و ناگفته های مقام ها در ارتش کانادا

کانادا به عنوان عضو اصلی ناتو (سازمان اتحاد کشورها ی آتلانتیک شمالی)، اکنون حدود ۲۶۰۰۰ نیروی ذخیرهٔ ارتش و ۶۴۰۰۰ نیروی ثابت دارد که ارتش کانادا را جزو برترین ها میکند.

نیروهای متحد ارتش کانادا (CF) /شامل نیروهای زمینی ارتش |(فرماندهی نیروهای زمینی)، نیروهای دریایی کانادا و نیروهای هوایی | فرماندهی نیروهای هوایی است. تجهیزات اصلی CF، شامل ۱۴۰۰ وسیلهٔ نقلیهٔ جنگی زره پوش، ۳۴ کشتی جنگی و۸۶۱ هواپیمای جنگی است.

گروه مشاورین مهاجرت ویستا به عنوان یکی زا بزرگترین گروه های مشاوره مهاجرت در ایران این افتخار را دارد که با در اختیار داشتن برترین کادر کشوری به ارائه خدمات بسیار زیادی بپردازد.شما عزیزان میتوانید در ادامه و با کلیک بر روی لینک های زیر و یا با مراجعه به منوی بالای همین صفحه از دیگر خدمات گروه مشاورین ما آگاه شوید :

اخذ ویزای توریستی کانادا

تحصیل در کانادا

علاوه بر این که این کشور در جنگ دوم Boer، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و جنگ کره شرکت مهمی داشته، با این وجود از سال ۱۹۵۰ نیروهای خود را در قالب هیأ ت‌های بین‌المللی زیر نظر ناتو و سازمان ملل، از جمله هیأ تهای حافظ صلح، هیأتهای اعزامی مختلف به یوگسلاوی سابق و حمایت از نیروها ی ائتلاف در جنگ اول خلیج فارس به کشورهای مختلفی فرستاده‌است و ارتش کانادا در کشور های دیگر حضور داشته است.

از سال ۲۰۰۱، کانادا نیروهای خود را برای کمک به ایالات متحده در جنگ با افغانستان در قالب نیروهای حافظ امنیت بین‌المللی به فرماندهی ناتو و نیروهای تحت اختیار سازمان فرستاد.

ارتش کانادا
ارتش کانادا

شناخت ارتش کانادا

گروه امداد (واکنش سریع) فجایع و بلایای کانادا (DART) در دو سال گذشته، تا کنون در دو عملیات مهم شرکت داشته‌است. این تیم با ۲۰۰ عضو، پس از حادثهٔ توفان کاترینا در سپتامبر ۲۰۰۵، عملیات نجات پس از وقوع زلزلهٔ کشمیر در دسامبر ۲۰۰۴ در آسیای جنوبی، شرکت داشتند.این بخش از نیرو های ارتش کانادا دارای توانایی های بسیار ویژه ای نیز هستند.

کانادا در طول تاریخ خود پیمان‌های دفاعی مختلفی را امضاء نموده که مهم‌ترین آن‌ها با کشور آمریکا بوده‌است. دفاع متقابل آمریکای شمالی در اعلامیه اُدنبرگ (Odensburg) مورخ ۱۹۴۰ و تشکیل هیئت مشترک دائمی دفاع که در همین تاریخ راه اندازی گردید، چهارچوب همکاری‌های دفاعی بین آمریکا و کانادا را به وجود آورد. این دو کشور با امضای چند موافقت نامه دو جانبه در طول نیم قرن گذشته در حفاظت از منطقه وسیعی از آمریکای شمالی، آب‌های ساحلی و محدوده جوی با یکدیگر سهیم بوده‌اند. مشخص‌ترین این موافقت نامه‌ها، موافقت نامه دفاعی نوراد (Norad – سیستم دفاع هوایی آمریکای شمالی) به سال ۱۹۵۸ میلادی می‌باشد.

گروه مشاورین مهاجرت ویستا به عنوان یکی زا بزرگترین گروه های مشاوره مهاجرت در ایران این افتخار را دارد که با در اختیار داشتن برترین کادر کشوری به ارائه خدمات بسیار زیادی بپردازد.شما عزیزان میتوانید در ادامه و با کلیک بر روی لینک های زیر و یا با مراجعه به منوی بالای همین صفحه از دیگر خدمات گروه مشاورین ما آگاه شوید :

تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان

مهاجرت به کانادا

شناخت پلیس سلطنتی کانادا

پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا یا ژاندارمری سلطنتی کانادا، (به انگلیسی: Royal Canadian Mounted Police)؛ (به فرانسوی: Gendarmerie royale du Canada)، که در اصطلاح پلیس سوار کانادا یا به اختصار آر. سی.ام. پی (با نماد اختصاری RCMP) به انگلیسی و ژه. آر، سه (با نماد اختصاری GRC) به فرانسوی نامیده می‌شوند، نیروی ملی پلیس در کانادا و یکی از شناخته‌شده‌ترین نیروها از این نوع در جهان می‌باشند. آنها به دلیل داشتن نیرو و ارائه خدمان پلیسی (حفظ نظم و امنیت و آرامش) در سطح ملی، فدرال، استانی و شهری، در جهان یکتا هستند.

این نیروها به ارائه خدمات پلیسی فدرال در کل کانادا و استانی و شهری در ۸ استان کانادا (به غیر از استان‌های اونتاریو و کبک) و ۳ ناحیه این کشور، که تقریباً شامل ۱۹۰ ناحیه شهری (شهرداری) و ۱۸۴ اجتماع بومیان و سه فرودگاه بین‌المللی می‌پردازند.

پلیس سوار ه نظام سلطنتی کانادا، در سال ۱۹۲۰، با ادغام دو نیروی پلیس سواره نظام سلطنتی شمال غرب، و نیروی پلیس حکومتی شکل گرفت. نام این سازمان در ابتدا پلیس سواره نظام شمال غرب بود که میان‌وند سلطنتی، توسط شاه ادوارد هفتم در سال ۱۹۰۴ به آن اضافه گردید. نام‌های مخفف و کلیه علامت‌های RCMP و GRC، در کانادا به ثبت رسیده‌اند و دارای حق انحصاری می‌باشند.

سواره نظام سلطنتی کانادا
سواره نظام سلطنتی کانادا

گروه مشاورین مهاجرت ویستا به عنوان یکی زا بزرگترین گروه های مشاوره مهاجرت در ایران این افتخار را دارد که با در اختیار داشتن برترین کادر کشوری به ارائه خدمات بسیار زیادی بپردازد.شما عزیزان میتوانید در ادامه و با کلیک بر روی لینک های زیر و یا با مراجعه به منوی بالای همین صفحه از دیگر خدمات گروه مشاورین ما آگاه شوید :

اخذ ویزای توریستی کانادا

تحصیل در کانادا

از ماه می سال ۱۹۷۴، فرمانده عالی‌رتبه پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا، اعلام کرد که از این تاریخ به بعد درخواست زنان نیز به عنوان نیروهای عادی پلیس سوار کانادا پذیرفته می‌شود. گردان ۱۷ اولین گروه از ۳۲ زنی بودند، که برای گذراندن دوره‌ها و تمرینات لازم برای نیروی عادی شدن، به پلیس سوار کانادا پیوستند. در سال ۱۹۸۱، اولین زن، به عنوان سرجوخه ترفیع مقام یافت و اولین زن، به گروه موسیقی سواره پیوست. در سال ۱۹۸۷، اولین زن، پست خارجی به دست آورد. در سال ۱۹۹۰، اولین زن، فرمانده بخش و گردان گشت و در نهایت در سال در سال ۱۹۹۸، اولین زن، به مقام دستیار اول فرمانده عالی‌رتبه پلیس سوار کانادا نایل شد.

در گذشته، پلیس سوار کانادا، دارای سازمان اطلاعات و امنیتی بود که در سال ۱۹۸۴، سازمان مذکور با تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کانادا، وظایف خود را به آن محول کرد.

در سال ۲۰۱۰، شمار اعضای پلیس سوار کانادا، ۲۸۷۰۰ نفر زن و مرد، شامل افسران پلیس، نیروهای شخصی و مردمی و کارمندان خدمات عمومی بود، که از این تعداد ۱۷۹۱۶ نفر به عنوان اعضای اصلی، که دوره دیده‌بودند و قسم خورده‌بودند، بود.

پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا با یونیفرم‌های قرمز رنگ، چکمه‌های چرمی و کلاه‌های گرد و بزرگ به نمادی از کانادا تبدیل شده است. از زمان تشکیل پلیس سوار کانادا در قرن نوزدهم، یونیفرم قرمز، چکمه‌های چرمی قهوه‌ای و کلاه‌های لبه‌دار کرم رنگ این نیروی پلیس که در آن زمان سوار بر اسب به غرب کانادا مأمور شده بود تا بر تجارت ویسکی از آمریکا نظارت کند، یکی از نمادهای کانادا بوده است.

سواره نظام سلطنتی کانادا
سواره نظام سلطنتی کانادا

وظایف پلیس سلطنتی کانادا

این نیروی پلیس در کانادا طی چند سال گذشته بارها با درخواست‌های مکرر برای تغییر قوانین خود در جهت آسان‌گیری و مطابقت با سیاست‌های چند فرهنگی دولت کانادا روبرو بوده است. اکثر این درخواست‌ها از سوی مأموران مرد پلیس سوار بوده که در چند سال گذشته بارها درخواست کرده بودند به آنها اجازه داده شود ریش خود را بلند کنند. در دهه آخر سده بیستم پس از مناقشه‌های فراوان، پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا موافقت کرد مأموران هندی در صورت تمایل اجازه داشته باشند به جای کلاه پلیس سوار، از دستار و عمامه سنتی خود استفاده کنند.

در اوت ۲۰۱۶ پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا اعلام کرد که از این پس زنان پلیس مسلمان می‌توانند به همراه یونیفرم قرمز رنگ و کلاه، حجاب هم بر سر کنند. علت این تصمیم «احترام به چند فرهنگی» و «تشویق زنان مسلمان» به استخدام در این نیروی پلیس اعلام شد.

گروه مشاورین مهاجرت ویستا به عنوان یکی زا بزرگترین گروه های مشاوره مهاجرت در ایران این افتخار را دارد که با در اختیار داشتن برترین کادر کشوری به ارائه خدمات بسیار زیادی بپردازد.شما عزیزان میتوانید در ادامه و با کلیک بر روی لینک های زیر و یا با مراجعه به منوی بالای همین صفحه از دیگر خدمات گروه مشاورین ما آگاه شوید :

تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان

مهاجرت به کانادا

استفاده از اتوبوس در کانادا

پیش از این مطلب برای شما گفتیم که با اخذ گواهینامه رانندگی در کانادا میتوانید به جابجایی در این کشور بپردازید.اما در ادامه این مطلب برای شما خواهیم گفت که وضعیت خدمات حمل و نقل عمومی و اتوبوس در کانادا چطور است.پس ادامه این مطلب را از دست ندهید چرا که در خصوص حمل و نقل عمومی برای شما مفید خواهد بود .

تورنتو دارای یکی از بهترین شبکه های حمل و نقل شهری است که از اتوبوس، مترو و اتوبوس برقی تشکیل شده است.به طوریکه شما را تا مدت ها از داشتن خودرو شخصی بی نیاز می کند.
مترو تورنتو همانند تهران تنها از دو خط اصلی و دو خط فرعی تشکیل شده است.خط شمال و جنوب به صورت U شکل در امتداد خیابان یانگ ( تصور کنید خیابان ولی عصر تهران) و دو خیابان دیگر قرار گرفته و خط غربی و شرقی نیز در مرکز شهر در مسیری مشابه ( خیابان آزادی تا انقلاب تهران) کشیده شده است. شما می توانید نقشه مسیرهای مترو و اتوبوس در کانادا را بطور رایگان از ایستگاه های مترو تهیه کنید.

گروه مشاورین مهاجرت ویستا به عنوان یکی زا بزرگترین گروه های مشاوره مهاجرت در ایران این افتخار را دارد که با در اختیار داشتن برترین کادر کشوری به ارائه خدمات بسیار زیادی بپردازد.شما عزیزان میتوانید در ادامه و با کلیک بر روی لینک های زیر و یا با مراجعه به منوی بالای همین صفحه از دیگر خدمات گروه مشاورین ما آگاه شوید :

تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان

مهاجرت به کانادا 

خط مترو و اتوبوس ها متعلق به شرکتی با نام TTC (مخفف Toronto TransitCommission )است .

بلیط سوار شدن به هر دو وسیله یکسان است و به شکل های مختلف عرضه می شود. استفاده از خطوط مترو و اتوبوس ظرافت های خاصی دارد که در اینجا به طور خلاصه به آنها اشاره می کنیم.

اتوبوس در کانادا

البته دو شرکت اتوبوسرانی دیگر نیز در تورنتوی بزرگ فعال هستند که یکی در منطقه شمال تورنتو با نام یورک ( چیزی شبیه منطقه شمیرانات تهران) و دیگری در منطقه غرب شهر ( شبیه منطقه مهرآباد جنوبی) به نام میسی ساگا، فعالیت می کنند که دارای مسیرها، بلیط و تشکیلات خودشان هستند و اگر به آن مناطق بخواهید سفر کنید باید در مرز ورودی آن نواحی بلیط دیگری تهیه یا نقدا به راننده پرداخت نمایید.

شرکت های اتوبوس در کانادا

هزینه:
هزینه استفاده از مترو و اتوبوس در کانادا در یک مسیر برای بزرگسالان ۳ دلار ، سالمندان بالای ۶۵ سال و دانشجویان ۲ دلار و کودکان زیر ۱۲ سال ۷۵ سنت است که به شکل های زیر قابل پرداخت است:

به صورت پول خورد : راننده به هیچوجه پول شما را خورد نمی کند

به صورت توکن (Token ): بلیط های سکه مانند مخصوص هر ۱۰ عدد ۲۵ دلار
داشتن این توکن ها برای ورود به ایستگاه های مترو که دارای درهای خودکار هستند وتنها با کشیدن کارت یا انداختن
توکن باز می شوند مفید است.
بلیط کاغذی فقط برای کودکان ( هر ۱۰ عدد، ۵٫۵ دلار)

Metro Pass یا کارت ماهانه: این کارت برای استفاده نامحدود از مترو و اتوبوس در کانادا به مدت یک ماه با نرخ های زیر به فروش می رسد: ۱۲۱ دلار برای بزرگسالان و ۹۹ دلار برای سالمندان بالای ۶۵ سال جهت یک ماه استفاده نامحدود از مترو و اتوبوس، کودکان چنین کارتی ندارند.

Weekly pass یا کارت هفتگی: همانند کارت ماهانه به قیمت ۳۶ دلار برای یک هفته استفاده نامحدود بزرگسالان، ۲۸ دلار برای سالمندان و دانشجویان، کودکان چنین کارتی ندارند
Weekly pass GTA یا کارت هفتگی معتبر در تورنتوی بزرگ: همانگونه که گفته شد، سیستم اتوبوسرانی تورنتو، یورک در شمال تورنتو و میسی ساگا در شرق تورنتو مستقل از هم هستند و بلیط ها و کارت های همدیگر را قبول نمی کنند. برای افرادی که مجبور به تردد روزانه بین این سه منطقه هستند، (مثلا شهرری، تهران و شمیرانات) یک کارت هفتگی مشترک صادر می شود که از همه گیشه ها ی مترو قابل تهیه است. قیمت این کارت ۵۲ دلار است.

Day Pass یا کارت روزانه: یک روزه برای ایام تعطیل شنبه یا یکشنبه به قیمت ۱۰ دلار. استفاده از این کارت به صورت گروهی و به سه شکل زیر انجام می شود:
ـ یک بزرگسال و حداکثر ۵ کودک یا جوان زیر ۱۹ سال
ـ ۲ بزرگسال و ۴ کودک یا جوان زیر ۱۹ سال
ـ ۲ بزرگسال

نکته:بلیط یا توکن را می توانید علاوه بر ایستگاه های مترو از حدود ۱۲۰۰ نمایندگی TTC در سراسر تورنتو ( غالبا مغازه های سوپری)دریافت دارید.
سالمندان و دانشجویان برای اثبات سن و شغل خود باید به برخی مراکز خاص مراجعه و کارت عکس دار تهیه کنند.
بخشی از قیمت Metro Pass ماهانه بابت مالیات است که این مبلغ در انتهای سال و هنگام محاسبه مالیات بر درآمد، به شما عودت داده می شود.

اتوبوس در کانادا

خرید بلیط اتویوس کانادا

ترانسفر Transfer :

شما می توانید با ارائه یک بلیط در طول یک مسیر رفت از مبدا تا مقصد معین از یک اتوبوس در کانادا و یا مترو پیاده شده و سوار اتوبوس و یا مترو بعدی شوید بدون آنکه بلیط دیگری بدهید. به همین منظور لازم است هنگام سوار شدن به اتوبوس از راننده درخواست برگه Transfer نمایید.

اگر اتوبوس شما را تا داخل ایستگاه مترو برد برای سوار شدن به مترو نیاز به بلیط یا ترانسفر ندارید ، اما اگر در مقابل ورودی ایستگاه مترو پیاده شدید که اتوبوس به داخل آن نمی رود باید ترانسفر اتوبوس را ارائه کنید. همچنین اگر هنگام خروج از مترو متوجه شوید که آن ایستگاه فاقد پارکینگ ویژه اتوبوس است و شما برای سوار شدن به اتوبوس مجبور به خروج از ایستگاه هستید آنوقت باید ترانسفر ویژه مترو را ( که ازدستگاه های قرمز رنگ داخل ایستگاه قابل دریافت است) ارائه کنید.

ترانسفر مخصوص ایستگاه های مترو

اتوبوس برقی یا Street Car :
برخی از خطوط اتوبوسرانی نواحی مرکزی شهر از اتوبوس های برقی تشکیل شده که روی ریل حرکت می کنند. به این اتوبوس ها اصطلاحا Street Car می گویند . مقررات سوار شدن به این اتوبوس ها هم مثل بقیه است.

زمان های منظم:
اتوبوس در کانادا یا مترو ها در زمانهای منظمی از روز یا شب در ایستگاه ها توقف می کنند ( توجه داشته باشید به ایستگاه های مترو Station و ایستگاه های اتوبوس Stop گفته می شود). شما برای اطلاع از زمان رسیدن اتوبوس می توانید تابلوی سفید رنگی را که بر روی میله ایستگاه نصب شده مطالعه کنید.
عدد ۲۴ بر روی میله ایستگاه اتوبوس بیانگر ۲۴ ساعته بودن سرویس در آن مسیر است.

گروه مشاورین مهاجرت ویستا به عنوان یکی زا بزرگترین گروه های مشاوره مهاجرت در ایران این افتخار را دارد که با در اختیار داشتن برترین کادر کشوری به ارائه خدمات بسیار زیادی بپردازد.شما عزیزان میتوانید در ادامه و با کلیک بر روی لینک های زیر و یا با مراجعه به منوی بالای همین صفحه از دیگر خدمات گروه مشاورین ما آگاه شوید :

هزینه تحصیل در کانادا

ویزای توریستی کانادا

مدارک لازم برای خرید خودرو در کانادا

پیش از این مطلب و در مطالب قبلی به میزان قابل توجهی از شرایط و مدارک لازم برای مهاجرت به کانادا و همچنین خرید مسکن در این کشور پرداخته ایم.اما یکی دیگر از مهمترین وسایلی که در هنگام اقامت به آن نیاز داریم را میتوان خودرو دانست.پس در ادامه این مطلب به بررسی شرایط و مدارک لازم برای خرید خودرو در کانادا خواهیم پرداخت.

نخست باید بدانید که برای تملکِ قانونی یک اتومبیل به چه مدارک مهمی نیاز دارید. در اینجا سه نوع از مدارک مهم هستند که به آن‌ها نیاز پیدا می‌کنید که عبارت‌اند از: گواهینامه‌ی رانندگی در انتاریو، بیمه‌ی قانونی ضمانت اتومبیل و نهایتاً ثبت اتومبیلتان. شما باید هر یک از این مدارک را به ترتیب تهیه کنید زیرا برای ثبت مالکیت اتومبیل به بیمه‌ی آن و برای دریافت بیمه‌ی اتومبیل نیز به گواهینامه‌ی رانندگی در انتاریو نیاز دارید.

گروه مشاورین مهاجرت ویستا افتخار دارد که با در اختیار داشتن برترین کادر کشوری و با ارائه خدمات بسیار زیادی در خصوص مهاجرت در خدمت عزیزان خواهدبود.شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این خدمات با لینک های زیر و یا مراجعه به بخش های مربوط در منوی بالای همین صفحه با ما همراه باشید :

هزینه تحصیل در کانادا

ویزای توریستی کانادا

خودرو در کانادا

۱٫۱٫ گواهینامه‌ی رانندگی

بسته به کشورتان و نیز میزان تجربه‌ای که در امر رانندگی دارید، ممکن است بتوانید گواهینامه‌ی قبلی‌تان را با گواهینامه‌ی رانندگی در انتاریو تعویض کنید. چنانچه این امر مقدور نباشد، شاید بتوانید برای تجارب قبلی‌تان تأییدیه بگیرید. برای تعویض گواهینامه‌ی اولیه‌تان یا دریافت تأییدیه برای تجربه‌ی قبلی در رانندگی، به اسناد محکم و قابل استناد نیاز خواهید داشت. برای این امر نیز سه مدرک شناسایی قابل‌قبول لازم است: کارت شهروندی کانادایی، گواهینامه‌ی رانندگی قبلی و یک خلاصه سند یا نامه‌ی اصلی و رسمی از سوابق رانندگی. این سند باید ظرف شش ماه گذشته تدوین ‌شده و موارد زیر را شامل شود تا بتوانید به خرید خودرو در کانادا بپردازید :

سربرگ، لوگو، نشان یا علامت خاص سازمان صادرکننده‌ی گواهینامه‌‌تان.
نام رسمی و قانونی و تاریخ تولدتان.
تاریخ اخذ گواهینامه‌تان.
شماره، پایه و وضعیت فعلی گواهینامه‌تان (معتبر یا منقضی بودن آن) و تاریخ انقضای گواهینامه
تاریخ تدوین خلاصه سند یا نامه‌ی سوابق

افرادی که از ژاپن به انتاریو می‌آیند می‌توانند نامه‌ی سوابقشان را از کنسولگری ژاپن و افرادی که از انگلستان می‌آیند می‌توانند آن را از آژانس صدور گواهینامه رانندگی و وسایل نقلیه (DLVA) دریافت کنند. خلاصه سوابق راننده برای گرفتن گواهینامه‌ی رانندگی در انتاریو یک مدرک الزامی نیست؛ ارائه‌ی آن فقط زمانی لازم است که بخواهید ادعا کنید بیش از یک سال سابقه‌ی رانندگی دارید تا بدین واسطه بتوانید فوراً گواهینامه‌ی full-G را اخذ کنید. با گذراندن بخشی از برنامه گواهینامه رانندگی دانش‌ آموختگان مثل G2 هم می‌توانید برای مراحلی که در مسیر رانندگی در انتاریو طی می‌کنید، گواهی دریافت کنید.

خودرو در کانادا

قوانین خرید خودرو در کانادا

۱٫۲ بیمه‌ی خودرو

پیش از اینکه بتوانید در انتاریو برای بیمه‌ی خودرو و خرید خودرو در کانادا اقدام کنید، باید گواهینامه‌ی رانندگی داشته باشید. برای بیمه‌ی خودرو به موارد ذیل نیاز دارید:

شماره‌ی گواهینامه‌ی رانندگی هر یک از اعضای خانواده که از خودرو استفاده می‌کنند.
نوع، ساخت، مدل، مسافت طی شده و شماره‌ی ثبت خودرویی که می‌خواهید آن را بیمه کنید.

گواهیِ کامل هر نوع آموزش رانندگی یا رانندگی ایمن در سه سال گذشته (این مورد اختیاری بوده و فقط برای این است که هزینه‌ی تمام‌شده‌‌تان کمتر شود).
شما همچنین می‌توانید سوابق قبلی رانندگی‌تان در کانادا را ارائه کنید (سوابق تجربه‌ی رانندگی در خارج از کانادا لحاظ نمی‌شوند). شهروندان کانادا یی که دارای بیمه‌نامه‌های قبلی هستند می‌توانند آن‌ها را با اخذ نامه‌های رسمی از شرکت‌های مربوطه برای ثبتِ در سوابق به‌عنوان تجارب کارآمد رانندگی ارائه دهند اما به‌عنوان کسی که اخیراً به کانادا مهاجرت کرده‌اید، طبعاً فاقد چنین تجارب و سوابقی هستید و در نتیجه نمی‌توانید از این مورد بهره‌ای ببرید.

۱٫۳٫ ثبت خودرو در کانادا

برای اتمام فرایند مالکیت قانونی هرگونه وسیله‌ی نقلیه‌ای که می‌خرید، باید آن را رسماً در انتاریو ثبت کنید. برای ثبت رسمی خودرو در کانادا به موارد ذیل نیاز خواهید داشت:

گواهینامه‌ی رانندگی و شماره شناسایی ۱۵ رقمی آن.
گواهی بیمه‌نامه‌ی معتبر و قانونی
گواهی حق فروش و مالکیت
برگه‌ی رسمی شماره‌ پلاک
اگر خودرو را از یک نمایندگی فروش می‌خرید آن‌ها معمولاً خودشان عملیات ثبت و بایگانی را برایتان انجام می‌دهند. اما اگر خودرو را از یک دلال یا فروشنده‌ی خصوصی می‌خرید باید بسته‌ی اطلاعاتی وسیله‌ی نقلیه، گواهی استانداردهای ایمنی و گواهی تست عدم آلایندگی آن را نیز جهت ثبت داشته باشید.

گروه مشاورین مهاجرت ویستا افتخار دارد که با در اختیار داشتن برترین کادر کشوری و با ارائه خدمات بسیار زیادی در خصوص مهاجرت در خدمت عزیزان خواهدبود.شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این خدمات با لینک های زیر و یا مراجعه به بخش های مربوط در منوی بالای همین صفحه با ما همراه باشید :

اخذ ویزای توریستی کانادا

تحصیل در کانادا