اطلاعات ویزا کانادا | موسسه مهاجرتی ویستا

اطلاعات ویزا کانادا

موسسه مهاجرتی ویستا » وبلاگ » اطلاعات ویزا کانادا

اطلاعات ویزا و مهاجرت به کانادا

اطلاعات ویزا و مهاجرت به کانادا . خدمات مهاجرت به کانادا و ارزیابی رایگان آنلاین در تاریخ ۲۸مارس ، ۲۰۱۸ دولت کبک شرایط سرمایه گذاری و الزامات موجود در برنامه سرمایه گذاری مهاجران QIIP را تغییر و افزایش داد. مقامات مهاجرت کبک، تغییرات عمده ای را در ارزش خالص و حداقل سرمایه گذاری کبک در [...]