اقامت دائم كبك | موسسه مهاجرتی ویستا

اقامت دائم كبك

موسسه مهاجرتی ویستا » وبلاگ » اقامت دائم كبك

روش های مهاجرت به کبک و طرح Quebec Immigration

مهاجرت به کبک از دیدگاه یک وکیل رسمی مهاجرت کانادا، طرح مهاجرت به کبک همواره یکی از بهترین طرح های مهاجرتی کانادا برای مهاجرت است. استان کبک در کانادا تنها استان در کاناداست که به صورت مستقل از دولت فدرال کانادا برنامه های مهاجرتی مخصوص به خود را داراست و معمولا روند اجرای برنامه های استان [...]