برنامه express entry | موسسه مهاجرتی ویستا

برنامه express entry

موسسه مهاجرتی ویستا » وبلاگ » برنامه express entry

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص

  اکسپرس اینتری ۲۰۱۸ در ‍‍اول ژانویه ۲۰۱۵، دولت کانادا سیستم مهاجرتی اکسپرس اینتری (مهاجرت به کانادا از طریق تخصص )را در زیر مجموعه دسته اقتصادی  که شامل برنامه مهاجرتی نیروی متخصص فدرال می شد، را اعمال کرد. دولت فدرال کانادا طرح برنامه های مهاجرت کانادا در سال ۲۰۱۸ خود را اعلام کرده است. در سال [...]