۲۵ شغل برتر کانادا

پیش از این مطلب به میزان بسیار زیادی درباره شیوه های مهاجرت به کانادا برای شما صحبت کردیم اما در ادامه این مطلب برای شما خواهیم گفت که مهمترین گام در مهاجرت با میتوان داشتن یک شغل در کشور مورد نظر دانست.اما کدام شغل ها برای شما مفید خواهد بود؟در ادامه این مطلب به معرفی ۲۵ شغل برتر کانادا خواهیم پرداخت.تا بتوانید بهترین انتخاب خود را داشته باشید.

شماره بیست و پنج: مدیر ساخت و ساز

متوسط درآمد ۷۹۹۶۶ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۲ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۴۹ هزار نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۳۱ درصد افزایش

شماره بیست و چهار: سرپرست معدن

متوسط درآمد ۷۲۸۰۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۲ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۸۳۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۳۱ درصد افزایش

گروه مشاورین مهاجرت ویستا به عنوان یکی زا بزرگترین گروه های مشاوره مهاجرت در ایران این افتخار را دارد که با در اختیار داشتن برترین کادر کشوری به ارائه خدمات بسیار زیادی بپردازد.شما عزیزان میتوانید در ادامه و با کلیک بر روی لینک های زیر و یا با مراجعه به منوی بالای همین صفحه از دیگر خدمات گروه مشاورین ما آگاه شوید :

اخذ ویزای توریستی کانادا

تحصیل در کانادا

شماره بیست و سوم: خلبان یا مربی پرواز

متوسط درآمد ۷۶۹۶۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۷ درصد

شغل برتر کانادا 

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۵۵۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۴ درصد افزایش

شماره بیستم (تعجب نکنید! در لیست امسال یکصد شغل برتر کانادا سه شماره بیست به دلیل برابری این مشاغل وجود دارد) : مهندس نرم افزار

متوسط درآمد ۹۰۰۰۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۲ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۴۳۵۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۴۵ درصد افزایش

شماره بیستم: افسر پلیس

متوسط درآمد ۸۳۹۹۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۵ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۷۸۴۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱ درصد کاهش

شماره بیستم: آتش نشان

متوسط درآمد ۷۸۹۳۶ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۵ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۳۳۲۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۵ درصد کاهش

شماره نوزدهم: برنامه ریز شهری

متوسط درآمد ۸۶۳۲۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۵ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۰۲۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۲۷ درصد افزایش

شماره هجدهم: مهندسی نفت و پتروشیمی

متوسط درآمد ۱۰۴۰۰۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۴ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۱۰۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۶ درصد کاهش

شماره هفدهم: مدیریت کسب و کار

متوسط درآمد ۸۵۵۰۸ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۳۱ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۳۴۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۶ درصد کاهش

شماره شانزدهم: افسر نیروی دریای

متوسط درآمد ۷۲۸۰۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۶ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۵۲۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۸ درصد افزایش

شماره پانزدهم: مهندس بیوشیمی (گرایش گشاورزی)

متوسط درآمد ۸۵۰۰۹ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۵ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۲۳۱۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۷۹ درصد افزایش

شماره چهاردهم: مهندس هوا و فضا

متوسط درآمد ۸۹۰۰۳ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۳۲ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۸۴۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۹ درصد افزایش

شماره سیزدهم: مهندس لوکوموتیو

متوسط درآمد ۷۳۳۴۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۲۳ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۶۲۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۴ درصد افزایش

شماره دوازدهم: مدیر فروش

متوسط درآمد ۸۵۰۰۹ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۲۷ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۲۲۹۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۶ درصد کاهش

شماره یازدهم: داروساز

متوسط درآمد ۱۰۲۳۹۸ دلار درسال

شغل برتر کانادا 

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۹ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۳۵۰۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۹۴ درصد

شماره دهم: تکنسین آسانسور

متوسط درآمد ۸۳۸۴۴ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۶ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۷۰۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۹۴ درصد افزایش

شماره نهم: وکیل

متوسط درآمد ۸۸۵۲۴ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۰ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۵۶۰۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۲ درصد افزایش

شماره هشتم: مدیر توسعه اقتصادی

متوسط درآمد ۱۱۴۴۰۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۲ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۶۶۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۰ درصد کاهش

شماره هفتم: مدیر مالی و مشاور املاک

متوسط درآمد ۱۰۳۳۷۶ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۲۹ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۲۱۶۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۸٫۵ درصد افزایش

۱۰۰ شغل برتر کانادا

شماره ششم: مدیر مخابرات

متوسط درآمد ۸۶۵۲۸ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۵ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۲۰۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۵ درصد افزایش

شماره پنجم: مدیریت منایع (آب و برق)

متوسط درآمد ۱۱۲۳۲۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۲۰ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۷۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۶ درصد افزایش

شماره چهارم: مهندسی تاسیسات

متوسط درآمد ۸۹۳۹۸ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۱ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۵۱۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۳۹ درصد افزایش

شماره سوم: مدیریت جنگلداری و چوب بری در جنگل

متوسط درآمد ۱۰۰۰۰۶ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۱ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۲۰۰۰ نفر

شغل برتر کانادا 

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۳۹ درصد افزایش

شماره دوم: پرستار

متوسط درآمد ۸۴۵۱۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۹ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۵۵۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : بدون تغییر

شماره اول: مدیر امور اداری

متوسط درآمد ۱۰۶۶۶۲ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۷ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۲۱۳۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۳۹ درصد افزایش

گروه مشاورین مهاجرت ویستا به عنوان یکی زا بزرگترین گروه های مشاوره مهاجرت در ایران این افتخار را دارد که با در اختیار داشتن برترین کادر کشوری به ارائه خدمات بسیار زیادی بپردازد.شما عزیزان میتوانید در ادامه و با کلیک بر روی لینک های زیر و یا با مراجعه به منوی بالای همین صفحه از دیگر خدمات گروه مشاورین ما آگاه شوید :

تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان

مهاجرت به کانادا

پذیرش تحصیلی کانادا بدون مدرک زبان

همانطور که می دانید برای پذیرش در دانشگاه های خارج از کشور نیاز به یادگیری زبان و نمره و مدرک آن دارید، اما پذیرش تحصیلی کانادا بدون مدرک زبان نیز ممکن است در صورتی که متقاضیان در آزمون ها ی زبان فرانسه و یا انگلیسس باید نمره ی قبولی کسب نمایند. بعضی از کالج ها و دانشگاه ها اقدام به پذیرش دانشجویی مشروط می کنند اما باید در مرحله ی احذ ویزای دانشجویی دقت نمایید تا شانس ویزای شما کم نشود. برخی از کالج ها اقدام به پذیرش دانشجو و متقاضی بدون مدرک زبان میکنند اما پس از پذیرش متقاضی و ورودش به کانادا از او تست زبان گرفته می شود و در صورت نیاز و اعلام سطح، شروع به گذراندن دوره ی زبان انگلیسی و یا فرانسوی می کنند. پس از تحصیل در کانادا امکان اقامت و ماندن در کانادا بوسیله ی برنامه های مختلف وجود دارد و این بستگی به استانی که متقاضی در آن تحصیل کرده است دارد. در استانی مانند کبک امکان اقامت دائم متقاضی در کانادا پس از تحصیل کمی ساده تر است.

پذیرش تحصیلی کانادا بدون مدرک زبان

معرفی رشته های تحصیلی در کانادا بدون مدرک زبان

در این دوره ها فقط برای متقاضیانی امکان اقدام وجود دارد که سن آن ها زیر ۳۰ سال باشد. بعضی از دوره های تحصیلی در استان کبک که امکان تحصیل در کانادا بدون مدرک زبان وجود دارد از این قبیل می باشند:

 • دستیار دندانپزشک

این دوره ای است که شما را برای شغل دستیار دندان پزشکی آماده می کند. مربیان این دوره متخصصان دندانپزشکی می باشند که از تجربه های خود برای آموزش مهارت های ارتباطی و سازمانی برای دانشجویانی که در این شغل می خواهند وارد شوند استفاده می کنند . کسانی که از این دوره فارغ التحصیل می شوند در دفتر های عمومی و یا خصوصی مراقبت های بهداشت دندان پزشکی می توانند مشغول به کار شوند. مدرک لازم برای وارد شدن به این دوره دیپلم ایران می باشد.شهریه حدودا ۲۴ هزار دلار کانادا و طول دوره ۱۵ ماه می باشد که سه ماه نیز کارورزی است.

 • برنامه ی تحصیلی برنامه نویس

این دوره برای آموزش نیازهای تجاری و راه حل های آن ها می باشد. مدیریت،نوشتن و رفع اشکال کدهای برنامه ها نگهداری و بروزرسانی کدها و از این قبیل، آموزش های این دوره می باشد. توسعه گر و تحلیلگر راه حل های اینترنتی، برای توسعه ی کاربردهای نرم افزاری و راه حل ها دانشجویان را آماده می کند. مدرک لازم برای وارد شدن به این دوره نیز دیپلم ایران می باشد . و شهریه ی آن حدودا ۲۳ هزار دلار می باشد . طول دوره نیز ۱۲ ماه و دو ماه هم کارورزی است .

 • مدیر شبکه: متخصص امنیت

این دوره بهترین تکنیک های امنیت اینترنت را آموزش می دهد . این برنامه یک پایه ی قوی را برای دانشجویان در حوزه ی اجرا و پیاده سازی سرویس های کامپیوتری که در حوزه ی رشته ی آی تی می باشد را ارائه می دهد. و دانشجویان نیز دستورالعملهایی در مورد چگونگی ایمن کردن سیستم های کامپیوتری تحت شبکه، پشتیبانی، چگونگی برنامه ریزی، بدست می آورند . مدرک لازم برای این دوره دیپلم ایران می باشد . شهریه نیز حدودا ۲۴ هزار دلار است و طول دوره ۱۲ ماه و دو ماه هم کارورزی می باشد .

 • مدلسازی سه بعدی، انیمیشن و طراحی

در این برنامه متخصصان در زمان تمرین وظایف خود، پروژه ای را که می خواهند تحقق یابد ابتدا تحلیل می کنند و سپس نمونه ی اولیه ی آن را طراحی می کنند و سپس مدلسازی را انجام میدهند و بعد یکپارچه سازی بافت های گرافیکی و نورپردازی و رنگ ها را به اتمام میرسانند. در آخر به شکل های گرافیکی جان بخشی می کنند و هدف نهایی ان ها تحقق می یابد. بر اساس نظر رسانه ها متخصصان می توانند در یکی از مراحل و یا در چند مورد از این وظایف مشغول به کار شوند. مدرک مورد نیاز برای ورود به این دوره دیپلم ایران می باشد،شهریه ی آن حدودا ۲۴ هزار و پانصد دلار کانادا و طول دوره ۲۱ ماه است.

 • طراحی وب و برنامه نویسی

برای آن دسته از افرادی که قصد دنبال کردن شغلی در زمینه ی توسعه و فناوری و طراحی و ب دارند،برنامه ی طراحی وب و برنامه نویسی ارائه می شود . این دوره برنامه های فنی و عملی مورد نیاز برای موفقیت در این حوزه را ارائه می دهد . دانشجویان در این دوره درباره ی مفاهیم فن چاپ، رنگ، قالب، طراحی، و سایر فناوری های کلیدی در این حوزه را به صورت عملی آموزش میبینند. و همچنین مهارت هایی از قبیل فلاش پلیر، دریم ویور، ایلوستریتور، فتوشاپ، را فرا میگیرند. مدرک مورد نیاز برای ورود به این دوره دیپلم ایران می باشد،شهریه حدودا ۲۱هزار دلار و همچنین طول دوره ۱۸ ماه می باشد.

 • دستیار اجرایی داروسازی

در این دوره دانشجویان می توانند در جدید ترین ابزارهای حوزه ی آفیس مهارت کسب کنند. دانشجویان در دوره ی دستیار اجرایی داروسازی مهارت هایی از قبیل نسخه برداری پزشکی، مهارت های اجرایی داروسازی، فناوری پزشکی، را آموزش می بینند. مدرک مورد نیاز برای ورود به آن دیپلم ایران می باشد،شهریه حدودا ۱۵ هزار و پانصد دلار کانادا و طول دوره نیز ۱۰ ماه می باشد و دو ماه کارورزی.

شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مهمترین خدمات گروه مشاورین مهاجرت ویستا با استفاده از لینک های زیر با ما در ارتباط باشید :

مهاجرت به کانادا 

تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان

برنامه دوره های فنی حرفه ای کانادا

پنج هزار برنامه ی اضافه از بین دو هزار برنامه ی حوزه ی مطالعاتی. بنابراین در بین این برنامه،قطعا برنامه ای مناسب شما برای تحصیل در کانادا وجود دارد. چه کار با اعدادتان خوب باشد یا نباشد، چه ذهن خلاق یا کاری داشته باشبد، و یا کار فن آوریتان خوب باشد در کالج همیشه یک برنامه برای کمک به شما وجود دارد تا بتوانید نقاط قوت خود را بیابید و به صورت حرفه ای آن را دنبال کنید و موفق شوید. در صورتی که از علایق خود مطمئن نیستید و بین هدف اصلی و علاقه ی خود مردد هستید،از مشاوران متخصص در این حوزه کمک بگیرید.

برنامه دوره های فنی حرفه ای کانادا

مزایای دوره فنی حرفه ای کانادا

 • برنامه ی دیپلم دو و سه ساله که شما را برای حرفه ی مورد علاقه تان آماده می کند.
 • برنامه ی گواهی نامه ی یک ساله، که به شما کمک می کند تا مهارت هایتان را در خود ایجاد کنید و سریعا شروع به کار کنید.
 • برنامه ی گواهینامه ی فارغ التحصیلی که بر پایه تحصیلاتی که تاکنون داشته اید، ارائه شده است.
 • این برنامه ها و فرایند ها ی آموزشی آن ها ، به شما علاوه بر صلاحیت مورد نظرتان ، تجربیات علمی ارزشمندی نیز ارائه می دهد .
 • کالج انتاریو یکی از کالج هایی است که به شما پیشنهاد می شود . حدود ۸۰ در صد از فارق التحصیلان اخیر این کالج ، به مدت ۶ ماه پس از فارق التحصیلی استخدام شده اند.

هزینه تحصیل دوره های فنی حرفه ای در کانادا

قطعا کسی حاضر نیست که از کالج ها فارغ التحصیل شود اما به قیمت بدهی ها ی سنگینی که بخاطر تحصیل در کالج گریبان گیر او شده است. اما می توانید کالجی را انتخاب کنید که شهریه ی پایین تری دارد و البته هزینه های خود را نیز از قبل با اطمینان فراهم کنید. همچنین می توانید کالجی را انتخاب کنید که برای یافتن شغل بلافاصله پس از فارغ التحصیلی به شما کمک کند و همچنین هزینه های کمک تحصیلی نیز در برخی کالج ها وجود دارد که باعث می شود با شرایط راحت تری به دوره های آموزشی خود بپردازید. بنا براین هزینه تحصیل در کانادا بستگی به انتخاب شما دارد.

هزینه تحصیل دوره های فنی حرفه ای در کانادا

برنامه کالج های فنی حرفه ای در کانادا

جهان واقعی را تجربه کنید، قبل از اینکه فارغ التحصیل شوید. ممکن است این جمله و یا شعاری تکراری باشد،اما تنها یک حقیقت است! برنامه های کالج به دلیل ترکیب مناسب و منحصر بفردشان از آموزش های عملی و آموزه های دانشگاهی،شناخته شده و معروف می باشد. توسط معلمان و مربیانی که تجربه ای حرف های نیز دارند،شما از پروژه های واقعی جهانی و آموزش های عملی،در کلاس ها بهرهمند می شوید .گزینه های مطالعات کاری و مشارکت به شما این شانس را می دهد تا تجربه ای متفاوت و مطلوب را در حرفه ای که انتخاب کرده اید به دست آورید ، قبل از اینکه حتی وارد حوزه ی کاری شده باشید .شما همچنین روابط حرفه ای برقرار خواهید کرد و از مشارکت های صنعتی برخوردار خواهید شد.که این خود باعث می شود که شما فرصت های کاریابی و کارآموزی را بدست آورید و در نتیجه باعث بدست آوردن شغلی مناسب در آینده می شود.

برنامه کالج های فنی حرفه ای در کانادا

روند پذیرش تحصیل در کالج کانادا

شما هرگز نگران اعضای خانواده تان که در خانه مانده اند، تعهدات کاریتان و یا هزینه های پرداختی و …نباشید. چرا که کلاس ها و دوره های کالج تنها برای دانش آموزان فارق التحصیلی دبیرستان نیست .در کالج افراد متفاوتی با موقعیت های مختلف وجود دارند . افرادی از قبیل : والدین، حتی افرادی که کودکانشان بزرگ شده،جوانان و حتی کارگرانی که در پی ارتقا شغلی و مهارت های خود هستند. همه ی این افراد به دنبال این هستند تا با یادگیری حرفه های جدید و کارآمد، دوباره وارد بازار کار شوند. بنابراین در هر جایی از زندگیتان که باشید می توانید از تحصیلات و دوره های کالج بهره ببرید و هرگز دیر نیست. برای تحصیل در کانادا دیر نیست کافی است تصمیم بگیرید و قدم بردارید.

پذیرش کالج های کانادا

بر اساس بررسی ها و آمار بدست آمده شمار افرادی که با مدرک دانشگاهی در کالج ثبت نام کرده اند در ۵ سال اخیر بیش از ۴۰ در صد افزایش یافته است .

 • کلیشه نه، تنها گرفتنِ پذیرش و حمایت.
 • ۶۷% از متقاضیان کالج، مستقیما از دبیرستان نمی آیند.
 • ۶% یک مدرک دانشگاهی دارند.
 • ۱۴% از نیازهای ویژه ـ خدماتت معلولین و ناتوانان استفاده می کنند.
 • ۳۰% از والدینی هستند که تحصیلاتِت عالی ندارند.
 • بیش از ۳۸۰۰۰ نفر از کارآموزان کالج ۲۵ سال و بالای ۲۵ سال دارند.
 • ۳۴۰۰۰ نفر از کارآموزان بین المللی، بیش از ۳۸۰۰ نفر از متقاضیان بومی تبار هستند.
شرط پذیرش درکالج انتاریو کانادا

شما می توانید بر اساس اولویت جغرافیایی خود در کالج ثبت نام کنید و شرایط را با شرایط خود وفق دهید. چرا که در ایالت های مختلف و کالج های مختلف شرایطی برای تماس شما با خانواده هایتان وجود دارد.

گروه مشاورین مهاجرت ویستا افتخار دارد که با ارائه خدمات بسیار زیادی با شما همراه باشد که در ادامه و با استفاده از لینک های زیر میتوانید با ما همراه باشید :

اخذ ویزای توریستی کانادا

ویزای توریستی کانادا

شرایط تحصیل رایگان در کانادا

برنامه ی سیستم آموزشی کانادا به گونه ای برنامه ریزی شده است که چشم اندازی ده ساله را برای این کشور طراحی می کند. دولت مردان و سیاست گذاران کانادا سیاست های کلی و برنامه های جزئی خود را بر آموزش متمرکز کرده اند و می خواهند هم دانشجویان کانادایی و هم مهاجرین به برترین استعداد ها تبدیل شوند و آن ها را به نیروهایی متخصص در آینده تبدیل کنند. نظام آموزشی کانادا یک نظام برتر است و فارغ التحصیلان از دانشگاه ها و کالج های این کشور غالبا وارد بازار کار می شوند که نشان از قدرت بالای آموزشی این کشور است.
نظام آموزشی کانادا نیز مانند تمام نظام های آموزشی دیگر کشور ها به سطوح مختلفی تقسیم می شوند که در سطوح ابتدایی و متوسطه در بین پنج کشور برتر دنیا قرار گرفته است. سطح ابتدایی ۶ سال می باشد و متوسطه از سال هفتم شروع و تا دوازدهم ادامه دارد اما در ایالت کبک طول دوره ی تحصیل یکسال کمتر یعنی یازده سال می باشد. انگلیسی و فرانسه زبان های اصلی این کشور می باشند و برای تحصیل در کانادا آموزش این زبان ها الزامی است. در ایالت انتاریو کانادا، سیستم آموزشی بدون نظارت آموزش و پرورش پیش می رود و فارغ التحصیلان می توانند بعد از اتمام دوره ی متوسطه وارد کالج ها شوند و این امکان برای آن ها وجود دارد که وارد بازار کار و اقتصاد شوند.
طی کردن دوره های کالج برای ورود به دانشگاه ضروری و لازم است. طول دوره های کالج از ۶ ماه و گاهی به ۴ سال هم می رسد. به دلیل رعایت کردن تمام اصول و استاندارد های آموزشی در کشور کانادا، مدارک تحصیلی این کشور از لحاظ ارزشی از بالاترین مدارک بین المللی می باشد و به مهاجرین و فارغ التحصیلان این فرصت را با شرایط گوناگون می دهد که در این کشور بمانند و در بازار کار کشور کانادا، از تخصص خود در زمینه ی پیشرفت جامعه و صنعت استفاده کنند که از این طریق می توانند اقامت در کانادا را به دست بیاورند.
شرایط تحصیل رایگان در کانادا

شرایط تحصیل رایگان در کانادا و بررسی نظام آموزشی آن

در کشور کانادا شرایط آموزشی رایگان برای تمام شهروندان کانادایی وجود دارد و کسانی که دارای اقامت دائم در این کشور می باشند می توانند از سیستم آموزشی کانادا از ابتدایی ترین مقطع یعنی مهد کودک تا هجده سالگی به صورت رایگان  استفاده نمایند. همان طور که نیاز ها و سیاست های هر استان با استانی دیگر متفاوت است، در کانادا نیز سیستم آموزشی و شرایط آن در هر ایالت با ایالتی دیگر متفاوت است.
کسانی که پس از مهاجرت، اقامت دائم در کشور کانادا را دارند ، یعنی بیمه و مالیات پرداخت می کنند و در آنجا مشغول به کار می باشند، می توانند فرزندانشان را با مجوز اداره ی مهاجرت کانادا در مدارس دولتی کانادا ثبت نام کنند. همچنین از نظام آموزشی رایگان هم استفاده نمایند. انا کسانی که اقامت دائم ندارند در کانادا مشغول به کار نیستند ، بر اساس شرایط و ضوابطی که پس از بررسی های لازم از طرف دولت و نظام آموزشی کانادا با فرد متقاضی مطابقت داشت، می توانند از سیستم آموزشی این کشور استفاده نمایند.

شرایط تحصیل در دانشگاه های دولتی کانادا

بسیاری از دانشگاه ها و کالج های کانادایی موسسات دولتی می باشند که  توسط دولت کانادا و ایالت های مختلفی که در تن قرار دارند اداره می شوند و بوجه ی مورد نیاز آن ها را دولت و ایالت ها پرداخت می کنند. در برخی ایالت ها نیز مدارس مذهبی هم وجود دارد.
جالب است بدانید که طبق آمار بدست آماده بیش از ۹ هزار آمریکایی در کشور کانادا مشغول به تحصیل می باشند که هزینه ی سالانه ی این افراد کمتر از ۵ هزار دلار می باشد و این تفاوت بسیار زیادی با هزینه ی تحصل در خود آمریکا می باشد. بر همین اساس بسیاری از متقاضیان و دانشجویان، کشور کانادا را یک مقصد نهایی برای اقامت و آموزش و ادامه تحصیل انتخاب می کنند.
موضوع جالب دیگر این که ، اقشار فقیر کم بضاعت در جامعه ی کانادایی هم تحصیلات خود را انجام میدهند، به این صورت که طبق برنامه ی ویژه ای و  با هدف این که اقشار ضعیف جامعه نیز از آموزش و تحصیل دور نمانند، دولت کانادا و سیستم آموزشی آن، شرایط آموزش رایگان را برای آن ها فرهم کرده است و در برخی موارد به آن ها هزینه های کمک آموزشی نیز پرداخت می شود. بنابر این کشور کانادا از لحاظ آموزشی جزء برترین سیستم آموزشی می باشد و از لحاظ هزینه ای نیز از مقرون به صرفه ترین کشور در زمینه ی آموزشی به حساب می آید.
با توجه به این که ۹۵ در صد از خانواده های کانادایی فرزندان خود را در سیستم های آموزشی رایگان و دولتی ثبت نام کرده اند، به این نتیجه میرسیم که تفاوت چندانی بین اقشار ضعیف و ثروتمند و همچنین بین سیستم های آموزشی خصوصی و دولتی نمی باشد و این برای هر غیر کانادایی  موضوعی بسیار جالب است. برای همه سوال است که چگونه ممکن است خانواده ای از لحاظ مالی، سطح بالایی داشته باشند اما فرزند خود را در کنار قشر متوسط و یا حتی ضعیف جامعه د ر مدرسه ثبت نام نماید؟

تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان

باید و نبایدهای تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان

تحصیل در کانادا چالش ها و شرایط ویژه خود را دارد که در مطلبی در این خصوص به اطلاع رسانی کافی در این خصوص پرداختیم . میتوانید اطلاعات لازم در این خصوص را از طریق بخش های مربوط به ویزای توریستی کانادا و هزینه تحصیل در کانادا در اختیار شما قرار گرفته است دنبال کنید .اما در ادامه این مطلب هدف را بر این موضوع قرار داده ایم که برای شما درباره شیوه های تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان صحبت های بسیار زیادی خواهیم کرد.پس ادامه این مطلب را از دست ندهید.

۵ نکته درباره انتخاب بهترین دبیرستان های در کانادا

تحصیل در مقطع دبیرستان در کانادا و در دیگر کشور ها بسیار مهم و قابل توجه می باشد زیرا در این مقطع دانش آموزان در حال آماده شدن برای ورود به دنیای واقعی می باشند. دوره ی دبیرستان علاوه بر بهبود فیزیک بدنی دانش آموزان،احساسات و همچنین ذهنیت آن ها، فرصتی است برای یادگیری و آماده شدن جهت کار در صنعت آینده می باشد. برای تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان باید ببنید چه چیزهایی باعث می شود که یک مدرسه به عنوان مدرسه برتر انتخاب شود؟ در این جا ۵ نکته درباره ی انتخاب دبیرستان مناسب برای دانش آموزان مطرح می شود:

 • برنامه های ارائه شده

به دلیل تغییرات و تحولاتی که از نطر ذهنی، جسمی و ادراکی در سنین بلوغ برای دانش آموزان اتفاق می افتد و آن ها را دگرگون می کند، لازم است که مدرسه ای با امکانات علمی با کیفیت و گسترده را انتخاب کنیم. دوره های انتخابی فرصت های خوبی هستند. شما دروسی را می توانید انتخاب کنید که به درک شما نسبت به موضوعات مختلف کمک می کند.

 

بعضی اوقات دانش آموز نمی داند که چه موضوعی را برای دنبال کردن دوست دارد، بنابر این دبیرستان فرصتی به ان ها می دهد که قبل از وارد شدن به دانشگاه به این موضوع فکرو جست و جو کنند و اینگونه برای وارد شدن به دانشگاه آماده می شوند و فرصتی برای یادگیری ورود به اجتماع را دارند.

 • تعیین سطح پیشرفته

این دوره، این اجازه را به دانش اموز می دهد که برخی واحد های درسی را به کالج و یا دانشگاه انتقال بدهد و اگر هم قصد ادامه تحصیل بعد از دبیرستان را دارید این تعیین سطح می تواند به شما کمک کند.

 

باید و نبایدهای تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان
باید و نبایدهای تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان
 • هزینه تحصیل در مقطع دبیرستان در کانادا

باید به متقاضیان تحصیل در کانادا گفت که انتخاب دبیرستان در کانادا بسیار راحت و آسان است  اما باید به بودجه ی خود نیز توجه داشته باشند زیرا هزینه های مدارس خصوصی بیشتر از مدارس دولتی می باشد و دبیرستان های دولتی تنها هزینه ی مالیات را می گیرند  اما نمی توان با اطمینان گفت که مدارس دولتی بهتر است و یا خصوصی !  و این انتخاب بستگی به انتظارات و خواسته های متقاضیان دارد. ذبنابر این برای هر انتخابی باید ابتدا به بود جه ی خود توجه کنید.

مدارسی نیز وجود دارند که شهریه دریافت نمی کنند که این مدارس توسط افراد خیر ، سال ها پیش تاسیس شده اند.در نتیجه کمتر پول پرداخت کردن به معنای بی کیفیت بودن و یا پول پرداختی بیشتر نشان دهنده ی کیفیت بالاتر نمی باشد.

برخی از لینک های مهم مهاجران وب :

 • بورسیه تحصیلی در مقطع دبیرستان کانادا

 • شرایط بورسیه تحصیلی در مقطع دبیرستان های کانادا

 • هزینه تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان

 • شرایط تحصیل در مقطع دبیرستان در کانادا

 • مهاجرت تحصیلی به کانادا در مقطع دبیرستان

اهمیت و شرایط تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان

 • اندازه ی کلاس ها در دبیرستان های کانادا

از دلایل اصلی انتخاب دبیرستان خصوصی،کوچک بودن کلاس ها می باشد  زیرا معلمان وقت بیشتری را برای دانش آموزان می گذارند و آن ها نیز فرصت یادگیری بیشتری دارند . این در حالی است که مدارس دولتی ظرفیت بیش از ۲۵ دانش آموز را دارد.

 • فرهنگ مدرسه درکانادا

همانند بسیاری از جوامع دیگر،ممکن است برنامه هایی از طرف مدرسه ارائه شود که مناسب شما نباشد .بنابر این این، بهترین راه حل این است که خودتان شخصا به مدرسه ی مورد نظر سر بزنید، از آن بازدید کنید  و پس از بررسی  های لازم به احساس خود نسبت به آن توجه کنید.

بعضی از مدارس امکاناتی برای رشد دانش آموزان در زمینه ی آمادگی آن ها برای آینده دارند و بر این موضوع متمرکزند و بعضی دیگر ممکن است تنها بر رشد احساسی دانش آموزان و خلاقیت های آن ها تمرکز کنند ..

 

شرایط تحصیل در کانادا canada در مقطع دبیرستان
شرایط تحصیل در کانادا canada در مقطع دبیرستان
 • نرخ فارغ التحصیلی و قبولی در کالج

نرخ قبولی در کالج و فارغ التحصیلی، برای شما متقاضیان تحصیل در کانادا ، یک داده ی تاریخی می باشد که هنگامی می توانید بر آن تکیه کنید که به آینده ی مسیر تحصیلیتان می رسید و یا می توانید از طریق بررسی میزان رضایت دانش آموزان دیگر و یا والدینشان از مشاورین مدرسه این موضوع را متوجه شوید و یا اینکه در مدرسه ای که می خواهید آن را انتخاب کنید جست و جو کنید و تعداد دانش آموزانی که از ان فارغ التحصیل شده اند رابدانید.

هزینه تحصیل در کانادا

مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا مجموعه ای از قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، سیاست ها و قانون مجلس است، که ورود هر فرد به کانادا را تنظیم می کند. امروزه مهاجرت به کانادا نقش مهمی در تاریخ کانادا را ایفا کرده است. پیچیدگی مهاجرت به کانادا، وکلای مهاجرتی بسیاری را برای توسعه فعالیت در زمینه ی قانون مهاجرت به کانادا جذب کرده است. در ابتدا، وکلای مهاجرتی کانادا،
خانواده های کانادا را برای حمایت از اعضای خانواده خود در خارج از کشوردعوت می کردند.که از جمله بهترین روش های مهاجرت به کانادا به شمار می رود، و همین طور از بازرگانان کانادایی برای استخدام کارگران خارجی و همچنین افرادی که تحت نظارت اخراج از کانادا بودند، حمایت کردند.

اداره مهاجرت به کانادا مهاجران بسیار سیستماتیک را برای استخدام مهاجران طبقه کارگر، که شامل کارگر ماهر و مهاجران کلاس کسب و کار در کانادا است، ایجاد کرده است. اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، که CIC کانادا نیز شناخته می شود، مهم ترین بخش دولت کانادا است. برای درخواست مهاجرت کانادا، متقاضی باید درخواست را با استفاده از فرم های درخواست مهاجرت ارائه دهد. کانادا مهاجرت و مهاجرت کانادا نیز آمار مربوط به تعداد مهاجران ورودی به کانادا، تعدادی از برنامه های تایید شده، نوع افراد ورود به کانادا و سایر اطلاعات را حفظ می کند.

مهاجرت به کانادا
نکات کلیدی تحصیل در canada در مقطع دبیرستان

فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا


( موسسه مهاجرتی ویستا )
متقاضی محترم شما می توانید برای تکمیل فرم ارزیابی موسسه مهاجرتی ویستا بر روی لینک مشخص شده کلیک کنید.
نتیجه ی ارزیابی شما در اسرع وقت از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال می گردد.


شرایط مهاجرت و تحصیل در کانادا مقطع دبیرستان
شرایط مهاجرت و تحصیل در کانادا مقطع دبیرستان

جدید ترین قوانین ۲۰۱۸ مهاجرت به کانادا

در این مطلب سعی در ارائه جدیدترین و بهترین روش های مهاجرت به کانادا را داریم، همچنین ارائه ای کامل از اطاعات کاربردی از جمله هزینه مسکن، کار، تحصیل و زندگی در کانادا را در اختیار شما کاربر گرامی قرار داده ایم. مهاجرت به کانادا که از جمله مهاجرت های محبوب در میان مردم سراسر جهان به شمار می رود، سالانه تعداد زیادی از مهاجران را به خود جذب می کند. و درخواست های مهاجرتی بسیاری را از سوی افراد مختلف دریافت می کند.


لازم به ذکر است که 
تعداد اندکی از این در خواست ها مورد پذیرش قرار می گیرد. از شایع ترین دلایل آن می توان به رعایت نکردن قوانین درخواستی اشاره کرد. در واقع افرادی که مورد پذیرش واقع نمی شوند، نشنان دهنده این است که قوانین مهاجرتی  را در پرونده شان رعایت نکرده اند در نتیجه به دلیل ارائه اطلاعات ناقص، در خواست آن ها به طور کامل رد می شود. در برخی موارد درخواستی نیز بنا به دلایلی چون رعایت نکردن قوانین مهم مهاجرتی، افراد تا ۵ سال، توسط IRCC مجاز به ثبت درخواستی دیگر نمی باشند. برای بهبود و جلوگیری از این وضعیت از موسسات مهاجرتی معتبر و حرفه ای در سراسر کشور باید کمک گرفت.