خود اشتغالی کبک | موسسه مهاجرتی ویستا

خود اشتغالی کبک

موسسه مهاجرتی ویستا » وبلاگ » خود اشتغالی کبک

خود اشتغالی کانادا یا Self Employed

برنامه خود اشتغالی کانادا (فدرال) برنامه خود اشتغالی کانادا مخصوص افرادی است که تجربه، قصد و توانایی کافی را دارند که بتوانند کار خود را در کانادا ایجاد کنند. این کار باید با فرهنگ، هنر و ورزش کانادا ارتباط یا نسبت داشته باشد و یا اینکه فردی که متقاضی خود اشتغالی کانادا است باید با خرید [...]