درخواست ویزای مراقبت استرالیا | موسسه مهاجرتی ویستا

درخواست ویزای مراقبت استرالیا

موسسه مهاجرتی ویستا » وبلاگ » درخواست ویزای مراقبت استرالیا

ویزای مراقبت (زیر گروه ۱۱۶)

ویزای مراقبت یک ویزای دائمی مناسب حال افرادی است که با هدف مراقبت و یا پرستاری مداوم از یکی از اعضای خانواده و یا اقوام، قصد مهاجرت به استرالیا و زندگی در آن کشور را دارند. شرایطی که شخص وابسته باید داشته باشد دچار یک بیماری بلند مدت باشد، به این معنی که توانایی مراقبت [...]