زندگی دانشجویی کانادا | موسسه مهاجرتی ویستا

زندگی دانشجویی کانادا

موسسه مهاجرتی ویستا » وبلاگ » زندگی دانشجویی کانادا

هزینه تحصیل در کانادا

هزینه تحصیل در کانادا در مقاطع مختلف متفاوت است و به طور عام هر دانشجو برای تخمین هزینه های خود در دوران تحصیل، علاوه بر هزینه تحصیل، هزینه زندگی را نیز باید محاسبه کند. هزینه تحصیل در کانادا به عواملی بستگی دارد: اینکه در چه مقطعی تحصیل می کنید. اینکه دانشجوی خارجی هستید یا کانادایی. اینکه در [...]