طرح کارگر ماهر | موسسه مهاجرتی ویستا

طرح کارگر ماهر

موسسه مهاجرتی ویستا » وبلاگ » طرح کارگر ماهر

دریافت درخواست نامه های طرح کارگر ماهر کبک از۱۸ ژانویه

[wp-svg-icons icon="pencil" wrap="i"] درخواست نامه های طرح کارگر ماهر دوره ی جدید ارسال مدارک که تا ظرفیت ۲۸۰۰ فرم درخواست میباشد. به طور آنلاین از تاریخ  ۱۸ ژانویه ۲۰۱۶ آغاز و احتمالا تا ۳۱ مارس ۲۰۱۶ ادامه خواهد داشت. مهلت ثبت نام اولیه تا ۲۵ ژانویه می باشد. پس از تاریخ ذکر شده قادر به [...]