قانون تابعیت کانادا | موسسه مهاجرتی ویستا

قانون تابعیت کانادا

موسسه مهاجرتی ویستا » وبلاگ » قانون تابعیت کانادا

شرایط تابعیت کانادا

تعریف تابعیت کانادا تابعیت کانادا رابطه فرد با حکومت کاناداست و  مفهوم آن عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت کاناداست. به بیانی دیگر تابعیت کانادا نشان دهنده کلیه روابط سیاسی، حقوقی، معنوی شخص با حکومت کاناداست. شرایط تابعیت کانادا چیست وچه کسانی برای اخذ آن واجد شرایط هستند؟ از بین مهاجرینی که وارد کانادا می [...]