مشاغل مورد نیاز کانادا | موسسه مهاجرتی ویستا

مشاغل مورد نیاز کانادا

موسسه مهاجرتی ویستا » وبلاگ » مشاغل مورد نیاز کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص

  اکسپرس اینتری ۲۰۱۸ در ‍‍اول ژانویه ۲۰۱۵، دولت کانادا سیستم مهاجرتی اکسپرس اینتری (مهاجرت به کانادا از طریق تخصص )را در زیر مجموعه دسته اقتصادی  که شامل برنامه مهاجرتی نیروی متخصص فدرال می شد، را اعمال کرد. دولت فدرال کانادا طرح برنامه های مهاجرت کانادا در سال ۲۰۱۸ خود را اعلام کرده است. در سال [...]