۲۵ شغل برتر کانادا

پیش از این مطلب به میزان بسیار زیادی درباره شیوه های مهاجرت به کانادا برای شما صحبت کردیم اما در ادامه این مطلب برای شما خواهیم گفت که مهمترین گام در مهاجرت با میتوان داشتن یک شغل در کشور مورد نظر دانست.اما کدام شغل ها برای شما مفید خواهد بود؟در ادامه این مطلب به معرفی ۲۵ شغل برتر کانادا خواهیم پرداخت.تا بتوانید بهترین انتخاب خود را داشته باشید.

شماره بیست و پنج: مدیر ساخت و ساز

متوسط درآمد ۷۹۹۶۶ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۲ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۴۹ هزار نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۳۱ درصد افزایش

شماره بیست و چهار: سرپرست معدن

متوسط درآمد ۷۲۸۰۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۲ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۸۳۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۳۱ درصد افزایش

گروه مشاورین مهاجرت ویستا به عنوان یکی زا بزرگترین گروه های مشاوره مهاجرت در ایران این افتخار را دارد که با در اختیار داشتن برترین کادر کشوری به ارائه خدمات بسیار زیادی بپردازد.شما عزیزان میتوانید در ادامه و با کلیک بر روی لینک های زیر و یا با مراجعه به منوی بالای همین صفحه از دیگر خدمات گروه مشاورین ما آگاه شوید :

اخذ ویزای توریستی کانادا

تحصیل در کانادا

شماره بیست و سوم: خلبان یا مربی پرواز

متوسط درآمد ۷۶۹۶۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۷ درصد

شغل برتر کانادا 

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۵۵۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۴ درصد افزایش

شماره بیستم (تعجب نکنید! در لیست امسال یکصد شغل برتر کانادا سه شماره بیست به دلیل برابری این مشاغل وجود دارد) : مهندس نرم افزار

متوسط درآمد ۹۰۰۰۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۲ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۴۳۵۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۴۵ درصد افزایش

شماره بیستم: افسر پلیس

متوسط درآمد ۸۳۹۹۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۵ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۷۸۴۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱ درصد کاهش

شماره بیستم: آتش نشان

متوسط درآمد ۷۸۹۳۶ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۵ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۳۳۲۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۵ درصد کاهش

شماره نوزدهم: برنامه ریز شهری

متوسط درآمد ۸۶۳۲۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۵ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۰۲۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۲۷ درصد افزایش

شماره هجدهم: مهندسی نفت و پتروشیمی

متوسط درآمد ۱۰۴۰۰۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۴ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۱۰۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۶ درصد کاهش

شماره هفدهم: مدیریت کسب و کار

متوسط درآمد ۸۵۵۰۸ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۳۱ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۳۴۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۶ درصد کاهش

شماره شانزدهم: افسر نیروی دریای

متوسط درآمد ۷۲۸۰۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۶ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۵۲۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۸ درصد افزایش

شماره پانزدهم: مهندس بیوشیمی (گرایش گشاورزی)

متوسط درآمد ۸۵۰۰۹ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۵ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۲۳۱۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۷۹ درصد افزایش

شماره چهاردهم: مهندس هوا و فضا

متوسط درآمد ۸۹۰۰۳ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۳۲ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۸۴۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۹ درصد افزایش

شماره سیزدهم: مهندس لوکوموتیو

متوسط درآمد ۷۳۳۴۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۲۳ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۶۲۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۴ درصد افزایش

شماره دوازدهم: مدیر فروش

متوسط درآمد ۸۵۰۰۹ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۲۷ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۲۲۹۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۶ درصد کاهش

شماره یازدهم: داروساز

متوسط درآمد ۱۰۲۳۹۸ دلار درسال

شغل برتر کانادا 

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۹ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۳۵۰۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۹۴ درصد

شماره دهم: تکنسین آسانسور

متوسط درآمد ۸۳۸۴۴ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۶ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۷۰۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۹۴ درصد افزایش

شماره نهم: وکیل

متوسط درآمد ۸۸۵۲۴ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۰ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۵۶۰۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۲ درصد افزایش

شماره هشتم: مدیر توسعه اقتصادی

متوسط درآمد ۱۱۴۴۰۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۲ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۶۶۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۰ درصد کاهش

شماره هفتم: مدیر مالی و مشاور املاک

متوسط درآمد ۱۰۳۳۷۶ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۲۹ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۲۱۶۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۸٫۵ درصد افزایش

۱۰۰ شغل برتر کانادا

شماره ششم: مدیر مخابرات

متوسط درآمد ۸۶۵۲۸ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۵ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۲۰۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۵ درصد افزایش

شماره پنجم: مدیریت منایع (آب و برق)

متوسط درآمد ۱۱۲۳۲۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۲۰ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۷۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۶ درصد افزایش

شماره چهارم: مهندسی تاسیسات

متوسط درآمد ۸۹۳۹۸ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۱ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۵۱۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۳۹ درصد افزایش

شماره سوم: مدیریت جنگلداری و چوب بری در جنگل

متوسط درآمد ۱۰۰۰۰۶ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۱ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۲۰۰۰ نفر

شغل برتر کانادا 

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۳۹ درصد افزایش

شماره دوم: پرستار

متوسط درآمد ۸۴۵۱۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۹ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۵۵۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : بدون تغییر

شماره اول: مدیر امور اداری

متوسط درآمد ۱۰۶۶۶۲ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۷ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۲۱۳۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۳۹ درصد افزایش

گروه مشاورین مهاجرت ویستا به عنوان یکی زا بزرگترین گروه های مشاوره مهاجرت در ایران این افتخار را دارد که با در اختیار داشتن برترین کادر کشوری به ارائه خدمات بسیار زیادی بپردازد.شما عزیزان میتوانید در ادامه و با کلیک بر روی لینک های زیر و یا با مراجعه به منوی بالای همین صفحه از دیگر خدمات گروه مشاورین ما آگاه شوید :

تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان

مهاجرت به کانادا

باید و نبایدهای تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان

تحصیل در کانادا چالش ها و شرایط ویژه خود را دارد که در مطلبی در این خصوص به اطلاع رسانی کافی در این خصوص پرداختیم . میتوانید اطلاعات لازم در این خصوص را از طریق بخش های مربوط به ویزای توریستی کانادا و هزینه تحصیل در کانادا در اختیار شما قرار گرفته است دنبال کنید .اما در ادامه این مطلب هدف را بر این موضوع قرار داده ایم که برای شما درباره شیوه های تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان صحبت های بسیار زیادی خواهیم کرد.پس ادامه این مطلب را از دست ندهید.

۵ نکته درباره انتخاب بهترین دبیرستان های در کانادا

تحصیل در مقطع دبیرستان در کانادا و در دیگر کشور ها بسیار مهم و قابل توجه می باشد زیرا در این مقطع دانش آموزان در حال آماده شدن برای ورود به دنیای واقعی می باشند. دوره ی دبیرستان علاوه بر بهبود فیزیک بدنی دانش آموزان،احساسات و همچنین ذهنیت آن ها، فرصتی است برای یادگیری و آماده شدن جهت کار در صنعت آینده می باشد. برای تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان باید ببنید چه چیزهایی باعث می شود که یک مدرسه به عنوان مدرسه برتر انتخاب شود؟ در این جا ۵ نکته درباره ی انتخاب دبیرستان مناسب برای دانش آموزان مطرح می شود:

 • برنامه های ارائه شده

به دلیل تغییرات و تحولاتی که از نطر ذهنی، جسمی و ادراکی در سنین بلوغ برای دانش آموزان اتفاق می افتد و آن ها را دگرگون می کند، لازم است که مدرسه ای با امکانات علمی با کیفیت و گسترده را انتخاب کنیم. دوره های انتخابی فرصت های خوبی هستند. شما دروسی را می توانید انتخاب کنید که به درک شما نسبت به موضوعات مختلف کمک می کند.

 

بعضی اوقات دانش آموز نمی داند که چه موضوعی را برای دنبال کردن دوست دارد، بنابر این دبیرستان فرصتی به ان ها می دهد که قبل از وارد شدن به دانشگاه به این موضوع فکرو جست و جو کنند و اینگونه برای وارد شدن به دانشگاه آماده می شوند و فرصتی برای یادگیری ورود به اجتماع را دارند.

 • تعیین سطح پیشرفته

این دوره، این اجازه را به دانش اموز می دهد که برخی واحد های درسی را به کالج و یا دانشگاه انتقال بدهد و اگر هم قصد ادامه تحصیل بعد از دبیرستان را دارید این تعیین سطح می تواند به شما کمک کند.

 

باید و نبایدهای تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان
باید و نبایدهای تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان
 • هزینه تحصیل در مقطع دبیرستان در کانادا

باید به متقاضیان تحصیل در کانادا گفت که انتخاب دبیرستان در کانادا بسیار راحت و آسان است  اما باید به بودجه ی خود نیز توجه داشته باشند زیرا هزینه های مدارس خصوصی بیشتر از مدارس دولتی می باشد و دبیرستان های دولتی تنها هزینه ی مالیات را می گیرند  اما نمی توان با اطمینان گفت که مدارس دولتی بهتر است و یا خصوصی !  و این انتخاب بستگی به انتظارات و خواسته های متقاضیان دارد. ذبنابر این برای هر انتخابی باید ابتدا به بود جه ی خود توجه کنید.

مدارسی نیز وجود دارند که شهریه دریافت نمی کنند که این مدارس توسط افراد خیر ، سال ها پیش تاسیس شده اند.در نتیجه کمتر پول پرداخت کردن به معنای بی کیفیت بودن و یا پول پرداختی بیشتر نشان دهنده ی کیفیت بالاتر نمی باشد.

برخی از لینک های مهم مهاجران وب :

 • بورسیه تحصیلی در مقطع دبیرستان کانادا

 • شرایط بورسیه تحصیلی در مقطع دبیرستان های کانادا

 • هزینه تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان

 • شرایط تحصیل در مقطع دبیرستان در کانادا

 • مهاجرت تحصیلی به کانادا در مقطع دبیرستان

اهمیت و شرایط تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان

 • اندازه ی کلاس ها در دبیرستان های کانادا

از دلایل اصلی انتخاب دبیرستان خصوصی،کوچک بودن کلاس ها می باشد  زیرا معلمان وقت بیشتری را برای دانش آموزان می گذارند و آن ها نیز فرصت یادگیری بیشتری دارند . این در حالی است که مدارس دولتی ظرفیت بیش از ۲۵ دانش آموز را دارد.

 • فرهنگ مدرسه درکانادا

همانند بسیاری از جوامع دیگر،ممکن است برنامه هایی از طرف مدرسه ارائه شود که مناسب شما نباشد .بنابر این این، بهترین راه حل این است که خودتان شخصا به مدرسه ی مورد نظر سر بزنید، از آن بازدید کنید  و پس از بررسی  های لازم به احساس خود نسبت به آن توجه کنید.

بعضی از مدارس امکاناتی برای رشد دانش آموزان در زمینه ی آمادگی آن ها برای آینده دارند و بر این موضوع متمرکزند و بعضی دیگر ممکن است تنها بر رشد احساسی دانش آموزان و خلاقیت های آن ها تمرکز کنند ..

 

شرایط تحصیل در کانادا canada در مقطع دبیرستان
شرایط تحصیل در کانادا canada در مقطع دبیرستان
 • نرخ فارغ التحصیلی و قبولی در کالج

نرخ قبولی در کالج و فارغ التحصیلی، برای شما متقاضیان تحصیل در کانادا ، یک داده ی تاریخی می باشد که هنگامی می توانید بر آن تکیه کنید که به آینده ی مسیر تحصیلیتان می رسید و یا می توانید از طریق بررسی میزان رضایت دانش آموزان دیگر و یا والدینشان از مشاورین مدرسه این موضوع را متوجه شوید و یا اینکه در مدرسه ای که می خواهید آن را انتخاب کنید جست و جو کنید و تعداد دانش آموزانی که از ان فارغ التحصیل شده اند رابدانید.

هزینه تحصیل در کانادا

مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا مجموعه ای از قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، سیاست ها و قانون مجلس است، که ورود هر فرد به کانادا را تنظیم می کند. امروزه مهاجرت به کانادا نقش مهمی در تاریخ کانادا را ایفا کرده است. پیچیدگی مهاجرت به کانادا، وکلای مهاجرتی بسیاری را برای توسعه فعالیت در زمینه ی قانون مهاجرت به کانادا جذب کرده است. در ابتدا، وکلای مهاجرتی کانادا،
خانواده های کانادا را برای حمایت از اعضای خانواده خود در خارج از کشوردعوت می کردند.که از جمله بهترین روش های مهاجرت به کانادا به شمار می رود، و همین طور از بازرگانان کانادایی برای استخدام کارگران خارجی و همچنین افرادی که تحت نظارت اخراج از کانادا بودند، حمایت کردند.

اداره مهاجرت به کانادا مهاجران بسیار سیستماتیک را برای استخدام مهاجران طبقه کارگر، که شامل کارگر ماهر و مهاجران کلاس کسب و کار در کانادا است، ایجاد کرده است. اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، که CIC کانادا نیز شناخته می شود، مهم ترین بخش دولت کانادا است. برای درخواست مهاجرت کانادا، متقاضی باید درخواست را با استفاده از فرم های درخواست مهاجرت ارائه دهد. کانادا مهاجرت و مهاجرت کانادا نیز آمار مربوط به تعداد مهاجران ورودی به کانادا، تعدادی از برنامه های تایید شده، نوع افراد ورود به کانادا و سایر اطلاعات را حفظ می کند.

مهاجرت به کانادا
نکات کلیدی تحصیل در canada در مقطع دبیرستان

فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا


( موسسه مهاجرتی ویستا )
متقاضی محترم شما می توانید برای تکمیل فرم ارزیابی موسسه مهاجرتی ویستا بر روی لینک مشخص شده کلیک کنید.
نتیجه ی ارزیابی شما در اسرع وقت از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال می گردد.


شرایط مهاجرت و تحصیل در کانادا مقطع دبیرستان
شرایط مهاجرت و تحصیل در کانادا مقطع دبیرستان

جدید ترین قوانین ۲۰۱۸ مهاجرت به کانادا

در این مطلب سعی در ارائه جدیدترین و بهترین روش های مهاجرت به کانادا را داریم، همچنین ارائه ای کامل از اطاعات کاربردی از جمله هزینه مسکن، کار، تحصیل و زندگی در کانادا را در اختیار شما کاربر گرامی قرار داده ایم. مهاجرت به کانادا که از جمله مهاجرت های محبوب در میان مردم سراسر جهان به شمار می رود، سالانه تعداد زیادی از مهاجران را به خود جذب می کند. و درخواست های مهاجرتی بسیاری را از سوی افراد مختلف دریافت می کند.


لازم به ذکر است که 
تعداد اندکی از این در خواست ها مورد پذیرش قرار می گیرد. از شایع ترین دلایل آن می توان به رعایت نکردن قوانین درخواستی اشاره کرد. در واقع افرادی که مورد پذیرش واقع نمی شوند، نشنان دهنده این است که قوانین مهاجرتی  را در پرونده شان رعایت نکرده اند در نتیجه به دلیل ارائه اطلاعات ناقص، در خواست آن ها به طور کامل رد می شود. در برخی موارد درخواستی نیز بنا به دلایلی چون رعایت نکردن قوانین مهم مهاجرتی، افراد تا ۵ سال، توسط IRCC مجاز به ثبت درخواستی دیگر نمی باشند. برای بهبود و جلوگیری از این وضعیت از موسسات مهاجرتی معتبر و حرفه ای در سراسر کشور باید کمک گرفت.

مواردی که قبل از مهاجرت به کانادا باید بدانید

بهتر از قبل از مهاجرت به کانادا درباره این کشور، آدام و رسوم، فرهنگ و …اطلاعاتی کسب نمایید. در این مقاله قصد داریم تا مختصر توضیحی پیرامون شرایط زندگی در این کشور داشته باشیم.

 وسعت کانادا

کانادا دومین کشور جهان بعد از روسیه می باشد. این کشوره به وسعت نزدیک به ده میلیون کیلومتر مربع می باشد. شهرهای اصلی شامل تورنتو، ونکوور،مونترال،کبک و اوتاوا هستند.

 • شمال: خلیج بافین و اقیانوس منجمد شمالی
 • جنوب: امریکا
 • شرق: اقیانوس کبیر
 • غرب: اقیانوس آرام
 • شمال غربی: آلاسکا

 وسعت کانادا

بهترین شهرهای کانادا 

در رتبه بندی اکونومیست در سال ۲۰۱۷ از شهرهای پرطرفدار جهان، ونکوور (سوم)، تورنتو (چهارم) و کالگری (پنجم) در بین ده شهر برتر جهان انتخاب شدند. پنج عامل برتری این شهرها از دیگر شهرهای جهان به شرح زیبر است:

 •  مراقبت های بهداشتی
 • آموزش
 • محیط زیست
 • زیرساخت ها
 • ثبات

بهترین شهرهای کانادا 

تنوع فرهنگی 

مردم فقط دوست دارند به کانادا سفر کنند. بیش از ۲۰ درصد از کانادایی ها در یک کشور دیگر متولد شده اند و انتظار می رود تا سال ۲۰۳۱ نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یابد. این یک نرخ بالای مهاجرت به کانادا است، اما فضای بیش از اندازه به اندازه کافی وجود دارد. تقریبا ۲۰۰ ملیت در سراسر کشور (و بیش از ۲۵۰ ریشه قومی)، از جمله بسیاری از مردم بومی وجود دارد.

دریاچه ها، دریاچه ها و دریاچه های بیشتر

در کانادا حدود دو میلیون دریاچه وجود دارد. شما می توانید تمام ورزش های سرگرم کننده آبی را انجام دهید، اما بدون نیاز به نگرانی در مورد کوسه ها.

دریاچه های کانادا

 زبان رسمی

یک زبان رسمی برای کانادایی ها کافی نبود، بنابراین زبان انگلیسی و فرانسوی به عنوان زبان رسمی کانادا شناخته شده است.

سیستم آموزشی

این کشور دارای سیستم آموزشی قوی می باشد. کانادا بیشترین هزینه را به آموزش اختصاص داده است. جالب است بدانید کانادا به تمامی مقاطع تحصیلی یارانه می دهد. در واقع به صورت میانگین شش درصد از تولید ناخالص این کشور به بخش آموزش تعلق میگیرد. اگر قصد تحصیل در کانادا را دارید این کشور بهترین کشور برای تحصیل می باشد.

سیستم آموزشی در کانادا

مناظر زیبا

مناظری که در شهرهای کانادا دیده می شود بسیار زیبا هستند. شهرهایی زیبا با مناظر زیبا، اما فاصله بین شهرها خوب است. ۹۰ درصد از کانادایی ها در فاصله ۱۰۰ مایلی مرز آمریکا زندگی می کنند.اگر می خواهید برای مدتی (یا در واقع برای همیشه) از دیگر انسان ها دور شوید، این فرصت وجود دارد. به غیر از کویر های گرم و جنگل های بارانی گرمسیری، کانادا تا حدودی هر چشم انداز دارد. خط ساحلی ناهموار اقیانوس آرام، مرجان های جادویی در آسمان و کوه های گرانیتی.

مناظر زیبا در کانادا

 آب و هوا 

هیچ جایگاهی برای کلمات مانند ‘chilly’ و ‘nippy’ در کانادا وجود ندارد. وقتی گفته می شود سرد است، یعنی واقعا سرد است. منظور ما واقعا سردی سرد است.  بخش های وسیعی از کشور می تواند  درجه حرارت منفی ۳۰ درجه سانتیگراد یا منفی۴۰ درجه سانتیگراد داشته باشد که باعث می شود خارج از منزل نسبتا غیر قابل تحمل باشد. سردترین دمای ثبت شده در آمریکای شمالی در سال ۱۹۴۷ در یوکان، کانادا در دمای منفی۶۳ درجه سانتیگراد بود که به معنای واقعی همان دمای زمین مریخ است.

آب و هوای کانادا

خرید شیر در کیسه ها 

خرید یک کیسه پلاستیکی بزرگ شیر  عجیب است. این یک کار عجیب است که در انتاریو و کبک اتفاق می افتد. سه کیسه شخصی شیر در یک کیسه بزرگ قرار می گیرند، که نوشیدنی شاداب کننده مردم کاناداست.

 طراحی پرچم 

در سال ۱۹۶۵، کانادا متوجه شد که آنها هنوز یک پرچم رسمی ندارند، در کل ۳۵۴۱ طرح پرچم توسط شهروندان در سراسر کشور ارائه شده اند که اکثر آنها شامل برگ افرا، ببری، fleurs-de-lys و Union Jack بود.

پرچم کانادا

آداب  غذا خوردن

 • زیاد تشریفاتی نیستند مخصوصا در شهر کبک.
 • قبل از شروع میزبان شروع به غذا خوردن نمایید.
 • از چنگال و چاقو برای غذا خوردن استفاده می کنند.
 • هرگز برای استراحت آرنج خود را بر روی میز نگذارید.
 • منتظر بمانید تا صندلیتان را نشان دهند و سپس بر روی آن بنشینید.
 • احتیاجی به به توضیح در هنگام رد تعارف غذا ا نوشیدنی نیست.

آداب غذا خوردن در کانادا

 

 با عرض پوزش(sorry)

“با عرض پوزش” مهم ترین کلمه کانادا است. هر کانادایی هر فرصتی که به دست می دهد عذرخواهی می کند. آنها به گروه مودب معروف هستند و کلمه “متاسفم” نان و کره آنهاست. به اندازه کافی “متاسفم” را در یک وضعیت نامناسب استفاده کنید و همه چیز خوب خواهد بود. در خیابان یا در یک سوپر مارکت یا هرجایی که بروید این کلمه را خواهید شنید. در حقیقت،کانادایی ها از این کلمه بسیار استفاده می کنند.در سال ۲۰۰۹ آنها مجبور به تصویب قانون عفو ​​در انتاریو شدند. یعنی اگر یک کانادایی در زمان یک جرم یا حادثه «متاسف» می گویند، به عنوان پذیرش گناه (نه فقط یک ابراز همدردی) محسوب می شود.

ورزش هاکی 

در این کشور، ورزش اساسا یک مذهب است. مردم کانادا عاشق ورزش هاکی روی یخ هستند. هاکی کانادا در مقابل ایالات متحده آمریکا در بازی های المپیک ونکوور در سال ۲۰۱۰، بیشترین تماشاگران تلویزیون را داشت.

بهترین ورزش در کانادا

اخذ ویزای توریستی کانادا

چگونگی تعیین رنکینگ دانشگاههای کانادا

اگر قصد مهاجرت به کانادا برای تحصیل را دارید و قصد این را دارید تا در بهترین دانشگاه های کانادا ادامه تحصیل دهید،لطفا این مطلب را مطالعه نماید. تمامی اطلاعات لازم در خصوص بهترین زمان اقدام برای دانشگاههای کانادا، شرایط شهر محل تحصیل، و رشته های تحصیلی دانشگاه های کانادا در این مقاله به تفضیل توضیح داده شده است.

 • فهرستی رسمی از بهترین دانشگاه های کانادا ارائه نشده است.
 •  فهرستی از سازمان ها یا موسسات خصوصی در مورد اطلاعات دانشگاه های کانادا تهیه شده است که که رنکینگ دانشگاه های کانادایی بر اساس آن مشخص می شود.
 • تعیین رنکینگ این دانشگاه ها بر اساس ” بودجه تحقیقاتی، نظریات اساتید و صاحب نظران، تعداد اساتید، تعدد رشته ها، سال تاسیس، تعداد دانشجو ، و….” می باشد.
 • دانشگاه یا موسسه ای که برای تحصیل در کانادا انتخاب کرده اید،لازم است که حتما دارای تاییدیه وزارت آموزش کانادا باشد.
 • اجازه اینکه دانشجویان خارجی در آن آموزش ببینند را داشته باشد.
 • نباید صدور ویزای آن دانشگاه به صورت مکاتبه ای یا الکترونیکی باشد یعنی باید مجوز صدور ویزای تحصیلی را به صورت رسمی داشته باشد.
 • برای ادامه تحصیل در این کشور بهتر است دانشگاه هایی را انتخاب نمایید که دارای تاییدیه وزارت علوم باشند.

چگونگی تعیین رنکینگ دانشگاههای کانادا

 

 

شرایط شهر محل تحصیل در کانادا

 • دانشگاههایی را برای تحصیل در کانادا انتخاب کنید که از لحاظ شرایط اقلیمی و شهری با شرایط و علاقه مندی های شما مطابقت داشته باشد.
 • دانشگاهها در شهرها و مناطق مختلفی قرار دارند .بنابراین حتما شرایط اقلیمی و آب و هوایی و حتی امنیتی را هنگام انتخاب دانشگاه در نظر بگیرید.
 • دانشگاه هایی را انتخاب کنید که بیشترین تعداد دانشجوی خارجی در آن در حال تحصیل باشند.
 • دانشگاه هایی را که به مذهب خاصی تکیه دارند برای تحصیل انتخاب نکنید .
 • دانشگاهی را انتخاب کنید که شرایط پذیرش آن دانشگاه به شرایط علمی شما نزدیک تر باشد.
 • دانشگاهی را برای تحصیل انتخاب کنید که فکر می کنید شانس پذیرش بیشتری در آن را دارید.

شرایط شهر محل تحصیل در کانادا 

 

رشته های تحصیلی دانشگاههای کانادا

 • بهترین دانشگاههای کانادا نیز نمی توانند تمام دانشجویان را برای تمامی مشاغل و رشته ها آماده کنند.
 • طبق رشته ی مورد علاقه ی خود  ادامه تحصیل دهید که در حوزه ی رشته ی مورد علاقه ی شما اعتبار جهانی داشته باشد.
 •  دانشگاه های تخصصی در زمینه ی رشته مورد علاقه ی خود را انتخاب کنید.

رشته های تحصیلی دانشگاههای کانادا

 

بهترین زمان اقدام برای دانشگاههای کانادا
 • از یکسال قبل از پایان تحصیلتان، برای ادامه تحصیل در کشور کانادا برنامه ریزی و تصمیم گیری کنید و خود را برای برگذاری آزمون ها آماده نمایید.
 • در بیشتر ایالت های کانادایی تحصیل در دو ترم انجام میگیرد.

بهترین زمان اقدام برای دانشگاههای کانادا

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحصیل در مقطع دبیرستان به لینک زیر مراجعه نمایید. و در صورتی که نیاز به مشاوره در خصوص ساده ترین راه  اخذ ویزا به کانادا را دارید،با ما تماس بگیرید.

تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان

بهترین شهر کانادا برای زندگی

اولین و مهترین تصمیمی که باید پس از اخذ اقامت در کانادا بگیرید، تصمیم برای انتخاب بهترین شهر برای زندگی می باشد. انتخاب شهر مناسب برای هر شخص با توجه به موقعیت، شغل و خانواده متفاوت می باشد. برای همین نمیتوان به طور قطع گفت که فلان شهر در کانادا بهترین شهر برای زندگی می باشد. شما باید شرایط خود و خانواده خود را بسنجید و اگر قصد شما از  مهاجرت به کانادا، تحصیل می باشد، با توجه به دانشگاه تصمیم به انتخاب محل زندگی خود بگیرید. در این مقاله قصد داریم به معرفی بهترین شهرهای کانادا از لحاظ امکانات و شرایط زندگی شهری بپردازیم. (این شهرها در واقع شهرهایی می باشند که اکثرا ایرانی ها برای اقامت انتخاب می نمایند.) تا شما عزیران بتوانید با دید بازتر تصمیم بگیرید. با ما همراه باشید:

ابتدا و قبل از تصمیم به زندگی در هر کدام از شهرهای کانادا باید آیتم های مهم برای زندگی را لیست کنید:

 • وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید؟
 • وضعیت کاری در کدام شهر بهتر است؟
 • کدام شهر و کدام مدرسه مناسب فرزندان شما می باشد؟
 • اگر تصمیم به درس خواندن دارید، کدام دانشگاه مناسب شما می باشد؟

بهترین شهرهای کانادا برای اقامت ایرانیان

 1. شهر مونترال
  این شهر بهترین شهر برای تحصیل می باشد اگر تصمیم به ادامه تحصیل در کانادا دارید این شهر مناسب ترین شهر برای شما می باشد.
  هزینه زندگی در این شهر نسبت به دیگر شهرهای کانادا پایین تر می باشد.
  نگران هزینه تحصیل در کانادا نباشید. در این شهر به راحتی می توانید از عهده هزینه هایتان برآیید.
  میانگین قیمت خانه حدودا بالاتر از ۵۰۰ هزار دلار می باشد.
  یکی از زیباترین شهرهای کانادا می باشد و شهری توریستی می باشد.
  غرب مونترال منطقه ای است که اکثرا ایرانی ها در آن زندگی می کنند.
  شهری مدرن نیست و فضایی کوچک و هنری دارد.
  بهترین شهر کانادا برای زندگی
 2. شهر تورونتو
  شهری است مدرن دارای اتوبان های بزرگ، مکان های شلوغ و پراذحام و دارای مراکز صنعتی می باشد.
  شهری است که به راحتی می توانید در آن کار پیدا کرده و مشغول به کار شوید.
  اگر که فرزندی ندارید یا به اصلاح فرزند مدرسه ای ندارید، می توانید به راحتی در این شهر زندگی کنید.
  میانگین قیمت خانه در این شهر بالاتر از ۷۰۰ هزار دلار کانادا می باشد.
  شهری بزرگ می باشد که دارای سیستم حمل و نقل قوی می باشد.
  فاصله محل کار تا خانه زیاد است.
  بهترین شهرهای کانادا برای اقامت ایرانیان
 3. شهر ونکوور
  این شهر در واقع مناسب کسانی است که میخواهند زندگی لوکس را تجربه کنند.
  شهری به دور از تنش و استرس، بسیار تمیز و شیک می باشد.
  آب وهوایی عالی با امکانات تفریحی زیاد از مزایا این شهر محسوب می شود.
  میانگین قیمت مسکن در این شهر، بالاتر از ا میلیون دلار می باشد
  دانشگاه سایمون فریز و یو بی سی رتبه بالایی در سطح آموزش دارد
  امکانات ورزشی را مانند دوچرخه سواری، قایق سواری، اسکی و … در این شهر میتوان دید.
  هر گونه امکانات تفریحی مانند پیاده روی در مسرهای جنگلی بدون از هر گونه استرس و تنش شهرهای بزرگ، تفریحات ساحلی، پیاده روی در طبیعت زیبا.شهر ونکوور
 4. شهر هلیفکس
  شهری است کوچک که اما نرخ اشتغال بالا دارد.
  صنعت ماهیگیری در این شهر بسیار پر رونق می باشد.
  نسبت به شهرهای دیگر کانادا می توان خانه ای مناسب و با قیمت پایین اجاره نمود.
  دانشگاهها و مدارس بسیار عالی در این شهر وجود دارند.
  دانشگاه دال هوزی یکی از معتبرترین دانشگاهها است.
  شهر هلیفکس
 5. شهر اتاوا
  فاصله این شهر تا تورونتو حدود ۴ و نیم ساعت و تا مونترال حدودا دو ساعت می باشد.
  بالاترین نرخ استخدام دولتی را دارد.
  نرخ بیکاری در این شهر بسیار کم می باشد و اکثر مردم اسخدام دولت هستند.
  هزینه اجاره در این شهر از تورونتو کمتر می باشد.
  شهر اتاوا
 6. شهر آلبرتا
  در این شهر نرخ اشتغال بالا می باشد.
  دانشگاهها و مدارس عالی دارد.
  شهری خلوت با امکانات رفاعی خوب می باشد.
  اقتصاد این شهر وابسته به فروش نفت است.
  شهر آلبرتا

مطالعه و تحقیق در مورد کشوری که میخواهید برای تحصیل، کار و … به آن سفر نمایید، میتواند کمک شایانی در تصمیم گیریتان داشته باشد. دقت نمایید کشوری را انتخاب نماببد که تمامی نیازهای شما را در رسیدن به هدفتان پوشش دهد. حتی به کوچکترین و کم اهمیت ترین مسائل هم توجه نمایید و در مورد آن فکر نمایید. اگر تصمیم دارید به کانادا سفر کنید با ما تماس بگیرید مشاوران ما راهنمای شما در رسیدن به هدفتان هستند.

اخذ ویزای توریستی کانادا