نیروی کار متخصص | موسسه مهاجرتی ویستا

نیروی کار متخصص

موسسه مهاجرتی ویستا » وبلاگ » نیروی کار متخصص

ویزای کار کانادا

طبق برنامه ، نیروی کار موقت خارجی  (TFWP)، دولت کانادا اجازه ورود نیروهای متخصص خارجی برای استخدام شدن توسط یک کارفرمای کانادایی را صادر می کند. نیروهای متخصص خارجی که در کانادا پذیرفته شده اند، کمک می کنند تا کمبودهای بازار  کار پر شود و علاوه بر این موقعیت های اقتصادی جدیدی را نیز برای [...]