۲۵ شغل برتر کانادا

پیش از این مطلب به میزان بسیار زیادی درباره شیوه های مهاجرت به کانادا برای شما صحبت کردیم اما در ادامه این مطلب برای شما خواهیم گفت که مهمترین گام در مهاجرت با میتوان داشتن یک شغل در کشور مورد نظر دانست.اما کدام شغل ها برای شما مفید خواهد بود؟در ادامه این مطلب به معرفی ۲۵ شغل برتر کانادا خواهیم پرداخت.تا بتوانید بهترین انتخاب خود را داشته باشید.

شماره بیست و پنج: مدیر ساخت و ساز

متوسط درآمد ۷۹۹۶۶ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۲ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۴۹ هزار نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۳۱ درصد افزایش

شماره بیست و چهار: سرپرست معدن

متوسط درآمد ۷۲۸۰۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۲ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۸۳۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۳۱ درصد افزایش

گروه مشاورین مهاجرت ویستا به عنوان یکی زا بزرگترین گروه های مشاوره مهاجرت در ایران این افتخار را دارد که با در اختیار داشتن برترین کادر کشوری به ارائه خدمات بسیار زیادی بپردازد.شما عزیزان میتوانید در ادامه و با کلیک بر روی لینک های زیر و یا با مراجعه به منوی بالای همین صفحه از دیگر خدمات گروه مشاورین ما آگاه شوید :

اخذ ویزای توریستی کانادا

تحصیل در کانادا

شماره بیست و سوم: خلبان یا مربی پرواز

متوسط درآمد ۷۶۹۶۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۷ درصد

شغل برتر کانادا 

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۵۵۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۴ درصد افزایش

شماره بیستم (تعجب نکنید! در لیست امسال یکصد شغل برتر کانادا سه شماره بیست به دلیل برابری این مشاغل وجود دارد) : مهندس نرم افزار

متوسط درآمد ۹۰۰۰۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۲ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۴۳۵۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۴۵ درصد افزایش

شماره بیستم: افسر پلیس

متوسط درآمد ۸۳۹۹۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۵ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۷۸۴۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱ درصد کاهش

شماره بیستم: آتش نشان

متوسط درآمد ۷۸۹۳۶ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۵ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۳۳۲۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۵ درصد کاهش

شماره نوزدهم: برنامه ریز شهری

متوسط درآمد ۸۶۳۲۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۵ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۰۲۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۲۷ درصد افزایش

شماره هجدهم: مهندسی نفت و پتروشیمی

متوسط درآمد ۱۰۴۰۰۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۴ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۱۰۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۶ درصد کاهش

شماره هفدهم: مدیریت کسب و کار

متوسط درآمد ۸۵۵۰۸ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۳۱ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۳۴۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۶ درصد کاهش

شماره شانزدهم: افسر نیروی دریای

متوسط درآمد ۷۲۸۰۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۶ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۵۲۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۸ درصد افزایش

شماره پانزدهم: مهندس بیوشیمی (گرایش گشاورزی)

متوسط درآمد ۸۵۰۰۹ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۵ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۲۳۱۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۷۹ درصد افزایش

شماره چهاردهم: مهندس هوا و فضا

متوسط درآمد ۸۹۰۰۳ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۳۲ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۸۴۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۹ درصد افزایش

شماره سیزدهم: مهندس لوکوموتیو

متوسط درآمد ۷۳۳۴۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۲۳ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۶۲۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۴ درصد افزایش

شماره دوازدهم: مدیر فروش

متوسط درآمد ۸۵۰۰۹ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۲۷ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۲۲۹۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۶ درصد کاهش

شماره یازدهم: داروساز

متوسط درآمد ۱۰۲۳۹۸ دلار درسال

شغل برتر کانادا 

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۹ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۳۵۰۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۹۴ درصد

شماره دهم: تکنسین آسانسور

متوسط درآمد ۸۳۸۴۴ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۶ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۷۰۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۹۴ درصد افزایش

شماره نهم: وکیل

متوسط درآمد ۸۸۵۲۴ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۰ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۵۶۰۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۲ درصد افزایش

شماره هشتم: مدیر توسعه اقتصادی

متوسط درآمد ۱۱۴۴۰۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۲ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۶۶۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۱۰ درصد کاهش

شماره هفتم: مدیر مالی و مشاور املاک

متوسط درآمد ۱۰۳۳۷۶ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۲۹ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۲۱۶۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۸٫۵ درصد افزایش

۱۰۰ شغل برتر کانادا

شماره ششم: مدیر مخابرات

متوسط درآمد ۸۶۵۲۸ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۵ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۲۰۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۵ درصد افزایش

شماره پنجم: مدیریت منایع (آب و برق)

متوسط درآمد ۱۱۲۳۲۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۲۰ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۷۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۶ درصد افزایش

شماره چهارم: مهندسی تاسیسات

متوسط درآمد ۸۹۳۹۸ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۱ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۵۱۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۳۹ درصد افزایش

شماره سوم: مدیریت جنگلداری و چوب بری در جنگل

متوسط درآمد ۱۰۰۰۰۶ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۱ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۱۲۰۰۰ نفر

شغل برتر کانادا 

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۳۹ درصد افزایش

شماره دوم: پرستار

متوسط درآمد ۸۴۵۱۰ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۹ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۵۵۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : بدون تغییر

شماره اول: مدیر امور اداری

متوسط درآمد ۱۰۶۶۶۲ دلار درسال

میزان رشد درآمد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶: بیشتر از ۱۷ درصد

مجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از ۲۱۳۰۰ نفر

افزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : ۳۹ درصد افزایش

گروه مشاورین مهاجرت ویستا به عنوان یکی زا بزرگترین گروه های مشاوره مهاجرت در ایران این افتخار را دارد که با در اختیار داشتن برترین کادر کشوری به ارائه خدمات بسیار زیادی بپردازد.شما عزیزان میتوانید در ادامه و با کلیک بر روی لینک های زیر و یا با مراجعه به منوی بالای همین صفحه از دیگر خدمات گروه مشاورین ما آگاه شوید :

تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان

مهاجرت به کانادا

برنامه دوره های فنی حرفه ای کانادا

پنج هزار برنامه ی اضافه از بین دو هزار برنامه ی حوزه ی مطالعاتی. بنابراین در بین این برنامه،قطعا برنامه ای مناسب شما برای تحصیل در کانادا وجود دارد. چه کار با اعدادتان خوب باشد یا نباشد، چه ذهن خلاق یا کاری داشته باشبد، و یا کار فن آوریتان خوب باشد در کالج همیشه یک برنامه برای کمک به شما وجود دارد تا بتوانید نقاط قوت خود را بیابید و به صورت حرفه ای آن را دنبال کنید و موفق شوید. در صورتی که از علایق خود مطمئن نیستید و بین هدف اصلی و علاقه ی خود مردد هستید،از مشاوران متخصص در این حوزه کمک بگیرید.

برنامه دوره های فنی حرفه ای کانادا

مزایای دوره فنی حرفه ای کانادا

 • برنامه ی دیپلم دو و سه ساله که شما را برای حرفه ی مورد علاقه تان آماده می کند.
 • برنامه ی گواهی نامه ی یک ساله، که به شما کمک می کند تا مهارت هایتان را در خود ایجاد کنید و سریعا شروع به کار کنید.
 • برنامه ی گواهینامه ی فارغ التحصیلی که بر پایه تحصیلاتی که تاکنون داشته اید، ارائه شده است.
 • این برنامه ها و فرایند ها ی آموزشی آن ها ، به شما علاوه بر صلاحیت مورد نظرتان ، تجربیات علمی ارزشمندی نیز ارائه می دهد .
 • کالج انتاریو یکی از کالج هایی است که به شما پیشنهاد می شود . حدود ۸۰ در صد از فارق التحصیلان اخیر این کالج ، به مدت ۶ ماه پس از فارق التحصیلی استخدام شده اند.

هزینه تحصیل دوره های فنی حرفه ای در کانادا

قطعا کسی حاضر نیست که از کالج ها فارغ التحصیل شود اما به قیمت بدهی ها ی سنگینی که بخاطر تحصیل در کالج گریبان گیر او شده است. اما می توانید کالجی را انتخاب کنید که شهریه ی پایین تری دارد و البته هزینه های خود را نیز از قبل با اطمینان فراهم کنید. همچنین می توانید کالجی را انتخاب کنید که برای یافتن شغل بلافاصله پس از فارغ التحصیلی به شما کمک کند و همچنین هزینه های کمک تحصیلی نیز در برخی کالج ها وجود دارد که باعث می شود با شرایط راحت تری به دوره های آموزشی خود بپردازید. بنا براین هزینه تحصیل در کانادا بستگی به انتخاب شما دارد.

هزینه تحصیل دوره های فنی حرفه ای در کانادا

برنامه کالج های فنی حرفه ای در کانادا

جهان واقعی را تجربه کنید، قبل از اینکه فارغ التحصیل شوید. ممکن است این جمله و یا شعاری تکراری باشد،اما تنها یک حقیقت است! برنامه های کالج به دلیل ترکیب مناسب و منحصر بفردشان از آموزش های عملی و آموزه های دانشگاهی،شناخته شده و معروف می باشد. توسط معلمان و مربیانی که تجربه ای حرف های نیز دارند،شما از پروژه های واقعی جهانی و آموزش های عملی،در کلاس ها بهرهمند می شوید .گزینه های مطالعات کاری و مشارکت به شما این شانس را می دهد تا تجربه ای متفاوت و مطلوب را در حرفه ای که انتخاب کرده اید به دست آورید ، قبل از اینکه حتی وارد حوزه ی کاری شده باشید .شما همچنین روابط حرفه ای برقرار خواهید کرد و از مشارکت های صنعتی برخوردار خواهید شد.که این خود باعث می شود که شما فرصت های کاریابی و کارآموزی را بدست آورید و در نتیجه باعث بدست آوردن شغلی مناسب در آینده می شود.

برنامه کالج های فنی حرفه ای در کانادا

روند پذیرش تحصیل در کالج کانادا

شما هرگز نگران اعضای خانواده تان که در خانه مانده اند، تعهدات کاریتان و یا هزینه های پرداختی و …نباشید. چرا که کلاس ها و دوره های کالج تنها برای دانش آموزان فارق التحصیلی دبیرستان نیست .در کالج افراد متفاوتی با موقعیت های مختلف وجود دارند . افرادی از قبیل : والدین، حتی افرادی که کودکانشان بزرگ شده،جوانان و حتی کارگرانی که در پی ارتقا شغلی و مهارت های خود هستند. همه ی این افراد به دنبال این هستند تا با یادگیری حرفه های جدید و کارآمد، دوباره وارد بازار کار شوند. بنابراین در هر جایی از زندگیتان که باشید می توانید از تحصیلات و دوره های کالج بهره ببرید و هرگز دیر نیست. برای تحصیل در کانادا دیر نیست کافی است تصمیم بگیرید و قدم بردارید.

پذیرش کالج های کانادا

بر اساس بررسی ها و آمار بدست آمده شمار افرادی که با مدرک دانشگاهی در کالج ثبت نام کرده اند در ۵ سال اخیر بیش از ۴۰ در صد افزایش یافته است .

 • کلیشه نه، تنها گرفتنِ پذیرش و حمایت.
 • ۶۷% از متقاضیان کالج، مستقیما از دبیرستان نمی آیند.
 • ۶% یک مدرک دانشگاهی دارند.
 • ۱۴% از نیازهای ویژه ـ خدماتت معلولین و ناتوانان استفاده می کنند.
 • ۳۰% از والدینی هستند که تحصیلاتِت عالی ندارند.
 • بیش از ۳۸۰۰۰ نفر از کارآموزان کالج ۲۵ سال و بالای ۲۵ سال دارند.
 • ۳۴۰۰۰ نفر از کارآموزان بین المللی، بیش از ۳۸۰۰ نفر از متقاضیان بومی تبار هستند.
شرط پذیرش درکالج انتاریو کانادا

شما می توانید بر اساس اولویت جغرافیایی خود در کالج ثبت نام کنید و شرایط را با شرایط خود وفق دهید. چرا که در ایالت های مختلف و کالج های مختلف شرایطی برای تماس شما با خانواده هایتان وجود دارد.

گروه مشاورین مهاجرت ویستا افتخار دارد که با ارائه خدمات بسیار زیادی با شما همراه باشد که در ادامه و با استفاده از لینک های زیر میتوانید با ما همراه باشید :

اخذ ویزای توریستی کانادا

ویزای توریستی کانادا

مراحل اعزام دانشجو به کانادا

اعزام دانشجو به کانادا از جمله رکورد های ثبت شده ی این کشور به شمار می رود، که دانشجویان بسیاری را در سطح جهانی و بین المللی مجذوب برترین و برجسته ترین کالج های خود ساخته است. همچنین در سال ( ۲۰۱۷ ) شاهد بالاترین ثبت رکورد و افزایش دانشجویان بین المللی و خارجی در این کشور بوده ایم. متخصصان و وکلای مهاجرتی به کمک تحقیقات و مطالعاتی که در این زمینه کسب کرده اند،توانسته اند ایفای نقشی نوین را در حیطه ی پیش بینی اعزام دانشجویان به کانادا را به ثبت برسانند. به طوری که طبق آمار و اسامی ویژه ای اعلام کردند، در آینده ای نه چندان دور ( تخمینی در حدود سال ۲۰۲۲ ) دانشجویان اعزامی، تعدادی در حدود ( ۴۵۰۰۰۰ )  نفر را تشکیل خواهند داد.
تحصیل بر اساس ذهن توانگر و تجربه ی قبلی، می تواند افق انتخاب شما را گسترده تر کند و باعث این شود که شما سوی تحصیلات عالی تر بروید اما این موارد بستگی به کشور انتخابی شما دارد زیرا زندگی در حال تغییر و تحول می باشد. کشور کانادا یکی از کشور های محبوب برای تحصیل می باشد زیرا دانشگاه های کانادا کلاس های جهانی را به دانشجویان پیشنهاد می دهند. کانادا بر اساس سطح علمی بالا و داشتن ۱۲ دانشگاه مطرح و آموزش های عالی ارائه شده، جزو دویست دانشگاه برتر جهان می باشد. از فواید و امتیازات اعزام دانشجو به کانادا، فرصت یک زندگی زیبا و متنوع در کشور، فرصت کار در حین تحصیل یا یک سال بعد از فارغ التحصیلی، شهریه مقرون به صرفه، و … می باشد.

مراحل اعزام دانشجو به کانادا

بیشتر بدانید…
اعزام دانشجویان به کانادا در سال ۲۰۱۶ به طور تقریبی ۵۰ درصد از رشد جهانی در این حیطه را از آن خود نمود، و میلیون ها دانشجوی جهانی و بین المللی، رشدی ۲۰ درصدی را نیز کسب کرده اند. این روند صعودی تقریبا از سال ۲۰۱۰ آغاز شد، که رشدی ۱۱۹ درصدی ای را به ثبت رساند. درصد بالایی از دانشجویان این کالج ها را دانشجویان هندی و چینی تشکیل می دهند. به طوری که در چین منطبق سازی دانشجوهای بین المللی با کالج های کانادا به صورت دایمی انجام می پذیرد. اما در هند، تحصیلات به صورت کامل و فراگیر در طول سالیان تحصیلی، امکان آموزشی عالی و نوین را در اختیار دانشجویان قرار می دهد. طبق محاسبات آماری این کالج ها، می توان گفت از دو سال گذشته تا کنون، ثبت نام دانشجویان هندی با ۶۳ درصد افزایش آماری همراه بوده است. همینطور، طبق گزارشات تهیه شده توسط CBIE ( اداره آموزش و پرورش کانادا ) علاوه بر هند و چین کشور هایی از جمله ایران، مکزیک، برزیل و… نیز در زمینه اعزام دانشجویان به کانادا فعالیتی مستمر را القا می کنند. رییس جمهور کانادا افزود:« کانادا به عنوان جذابیتی برای یک محل تحصیلی به شمار می رود.»

شرایط  اعزام دانشجو به کانادا

کشور کانادا به عنوان بهترین کشور برای مهاجرت و زندگی کردن، از طرف ایالت متحده معرفی شده است  و به دلیل کیفیت بالای زندگی ، درآمد ملی و سطح آموزش عالی از این کشور تقدیر شده است. به دلیل دو زبانه بودن کشور کانادا ، امکان یادگیری و گذراندن دوره ای دو زبان انگلیسی و فرانسه برای دانشجویان و متقاضیان فراهم می باشد. دانشجویان البته حق انتخاب دانشگاه های دیگر در کشور های دیگر همانند نیویورک، غرب انتاریو، واترلو ، تورنتو ، دانشگاه های البرتا ، ام سی مستر ، کانکوردیا ، کوئین ، و …. را دارند.ذاما کشور کانادا کشوری است که در هنگام تصمیم برای ادامه تحصیل در اولویت قرار می گیرد و این تنها به دلیل در جدول لیگ قرار گرفتن و یا اخذ جوایز به تنهایی نمی باشد بلکه به دلایل بسیاری نظیر

 •  ارتباط دوستانه با افراد
 • خدمات درمانی بسیار عالی
 • امکان زندگی متنوع
 • فرصت کار
  و از این قبیل امکاناتی که در این کشور فراهم است  نیز می باشد.همچنین تغییر فصل در کانادا امکاناتی چون سورتمه سواری در زمستان، اسکی، پیاده روی، جشن های تابستانی، ماهی گیری، قدم زدن در بهار و پاییز، و… را برای شما فراهم می آورد. یکی از مزیای مهم که ممکن است مد نظر بسیاری از دانشجویان باشد،انجام کار پاره وقت در زمان تحصیل است. گرچه ممکن است این کار تمام انتظارات شما را محقق نسازد اما مهارت های بسیاری را برای تعیین شغل آینده ی شما مهیا می سازد و تجربه ای جدید برای دانشجویان ایجاد می کند . بنابراین ممکن است یک سال پس از فارق التحصیلی بتوانید شغل مورد نظر و علاقه ی خود را بیابید.

چرا کانادا را برای تحصیل انتخاب می کنیم؟

اعزام دانشجویان به کانادا از جمله دلایلی مانند: کیفیت سیستم آموزشی، امنیت بالا ی این کشور  و… را به دنبال دارد. همین طور دلایل بسیاری دانشجویان را در سطح جهانی و بین المللی ترغیب به تحصیل در کالج های معتبر کانادا می کند. کانادا از جمله برترین و محبوب ترین کشور ها برای تحصیل و مطالعه به شمار می رود، که در بسیاری از  موارد نسبت به ایالات متحده و بریتانیا و… برتری ای وسیع را در زمینه های علمی و تحصیلی اعمال می کند. کانادا با دارا بودن نظام آموزشی ای مدرن و پیشرفته همراه با قیمتی مناسب و کیفیتی بالا، آموزشی عالی را در اختیار دانشجویان قرار می دهد.که برای اعزام دانشجویان به کانادا مناسب می باشد.که در آماده سازی دانشجویان در بازار کار  نقشی مهم و حرفه ای را ایفا می کند. لازم به ذکر است که، دانشجویان بین المللی در این کشور می توانند، هم زمان با تحصیل، در خارج یا داخل  کالج ها مشغول به کار شوند. با اشتغال به کاری نیمه وقت مبلغی اضافی را دریافت کنند، که گذران هزینه های زندگی این دانشجویان باشد. اغلب دانشجویان اعزامی به کانادا پس از اتمام دوره ی تحصیلی خود، کانادا را به عنوان محل اقامت دایمی خود بر می گزینند، و در همان جا به اشتغال خود ادامه می دهند. سیاستی دولتی که بر آتلانتیک کانادا حاکم است،در بهبود نرخ نگه داری اعزام دانشجویان به کانادا و دانشجویان جهانی و بین المللی تاثیری حائز اهمیت را اعمال می کند.

شرایط ویزای تحصیلی کانادا و مقررات راجع به آن

مدت زمان فرایند در خواست تحصیل بین المللی ممکن است که کمی کند پیش رود و بنابراین بهتر است که تصمیم خود را بگیرید و سریعتر اقدام نمایید که حدودا ممکن است هفت هفته زمان ببرد. این تصمیم و ادامه ی تحصیل در کشوری دیگر تصمیمی مهم می باشد و به تحقیق و تفکر زیادی نیاز دارد . بنابراین برای اطمینان از تصمیمی که متقاضی گرفته است اخذ ویزا پس از تصمیم گیری لازم و واجب می باشد. گرفتن ویزا برای مهاجرت جهت ادامه تحصیل ضروری می باشد و توجه داشته باشید که پذیرش شما در دانشگاه مورد نظرتان یک نقطه ی شروع می باشد . و برای ماندن و ادامه ی تحصیل و همچنین زندگیتان در این کشور و پرداخت شهریه و سایر هزینه های زندگی باید از لحاظ مالی مطمئن باشید .  ممکن است وضعیت سلامت و مشخصات شما توسط پلیس بازرسی بررسی شود، اما چندان جای نگرانی وجود ندارد. با توجه به این که کانادا یک کشور عظیم است و روش های متفاوتی را برای قلمرو خود در نظر دارد بنابر این این مورد که برخی از موارد را خود دانشگاه مورد بررسی قرار می دهد دارای اهمیت می باشد. در صورتی که فرم درخواست شما اشتباه پر شود و یا مغایرتی داشته باشد مدارک و اسناد شما برای پذیرش ارسال نخواهد شد و یا اینکه با تاخیر ارسال می شود که خود این تاخیر مشکلاتی را ایجاد می کند و کسانی که قصد تحصیل در رشته ای خاص را دارند ممکن است که شرایط پذیرش آن ها نیز خاص باشد .در صورت تحصیل در کانادا ، دانشجویان فرصت کار در آمریکای شمالی را پس از فارق التحصیلی دارند.

وکلای مهاجرتی کانادا

اعزام دانشجویان به کانادا به کمک دفتر های حقوقی مستقر در کانادا امکان پذیر می باشد. و شرایط مهاجرت به کانادا را مهیا می سازد. این دفاتر حقوقی که از متخصص ترین و ماهر ترین وکلا در این زمینه تشکیل شده است، ارائه خدمات و کلاس هایی با عناوین گوناگون مهاجرتی را در اختیار دانشجویان اعزامی قرار می دهند. از جمله دیگر خدمات این وکلا می توان به برنامه های بشر دوستانه، باز پرداخت کارت اقامت دائم، درخواست های شهروندی، مطالعه مجوزه ها و ویزای بازدید کننده، اجازه کار و همین طور طیف وسیعی از خدمات مرتبط با دادگستری مهاجرتی و… اشاره کرد. این متخصصان قانونی که اعتباری شناخته شده را از خود به ثبت رسانده اند، نقشی برجسته را در زمینه های اعزام دانشجویان به کانادا ایفا می کنند.

هزینه تحصیل در کانادا

هزینه، مهمترین موردی است که در نظر تمام دانشجویان است  و کشور کانادا برای هزینه های زندگی و میزان شهریه ارزش زیادی قائل است. هزینه ی زندگی در کانادا بیشتر بستگی به این دارد که شما به عنوان یک دانشجو چگونه می خواهید در آن جا زندگی کنید اما به طور میانگین از ۴۰۰ تا ۸۰۰ دلار به صورت ماهیانه  می تواند باشد و هزینه سالیانه برای مقطع کارشناسی بین ۶۰۰ تا ۱۷۵۰۰ می باشد. ناگفته نماند که این آمار و ارقام می تواند از لحاظ زمان و مکان متغیر باشد. این مورد را نیز در نظر داشته باشید که در رشته هایی چون مهندسی و پزشکی ممکن است هزینه های بیشتری داشته باشند. مدت زمان تحصیل در مقطع کارشناسی ۳ تا ۴ سال می باشد و در در زمان ارشد یک سال. متقاضیان باید در اواخر مارس اقدام نمایند ودر صورتی که رشته ی تحصیلی خاصی و با شرایط ویژه ای دارند زودتر نیز باید اقدام نمایند. دوره ی دوم پذیرش دانشجو در ژانویه و فوریه انجام میگیرد.

بهترین شهرهای کانادا برای تحصیل

اعزام دانشجو به کانادا فرصت و تجربه ای برتر از شناخت فرهنگ و طبیعت زیبای کانادارا در اختیار می گذارد. کانادا به خاطر زیبایی طبیعی اش، اشغال نیمی از شمال قاره آمریکای شمالی را به خود جلب می کند. چند کشور در جهان می توانند چیزی از ثروت های جنگل ها، دریاچه ها و کوه ها و همچنین تنوع چند فرهنگی خود را به آن نزدیک کنند. این کشور دارای وضعیت دو زبانه رسمی است، با زبان انگلیسی و فرانسوی به طور هم زمان در دولت و اسناد رسمی استفاده می شود. همچنین به دلیل جمعیت کم جمعیت آن (به رغم دومین کشور جهان، جمعیت کمتری نسبت به تنها یک ایالت ایالات متحده آمریکا، کالیفرنیا) و همچنین زمستان های آن سخت است. در برخی از نقاط کانادا، برف زمین تقریبا نیمی از سال را پوشش می دهد. و شهر هایی چون ونکوور،‌تورنتو، اوتاوا و… از جمله برترین شهر ها برای تحصیل می باشند،که در روند سرعت بخشی اعزام دانشجویان به کانادا نیز نقشی موثر را ایفا می کنند.

 

 

باید و نبایدهای تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان

تحصیل در کانادا چالش ها و شرایط ویژه خود را دارد که در مطلبی در این خصوص به اطلاع رسانی کافی در این خصوص پرداختیم . میتوانید اطلاعات لازم در این خصوص را از طریق بخش های مربوط به ویزای توریستی کانادا و هزینه تحصیل در کانادا در اختیار شما قرار گرفته است دنبال کنید .اما در ادامه این مطلب هدف را بر این موضوع قرار داده ایم که برای شما درباره شیوه های تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان صحبت های بسیار زیادی خواهیم کرد.پس ادامه این مطلب را از دست ندهید.

۵ نکته درباره انتخاب بهترین دبیرستان های در کانادا

تحصیل در مقطع دبیرستان در کانادا و در دیگر کشور ها بسیار مهم و قابل توجه می باشد زیرا در این مقطع دانش آموزان در حال آماده شدن برای ورود به دنیای واقعی می باشند. دوره ی دبیرستان علاوه بر بهبود فیزیک بدنی دانش آموزان،احساسات و همچنین ذهنیت آن ها، فرصتی است برای یادگیری و آماده شدن جهت کار در صنعت آینده می باشد. برای تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان باید ببنید چه چیزهایی باعث می شود که یک مدرسه به عنوان مدرسه برتر انتخاب شود؟ در این جا ۵ نکته درباره ی انتخاب دبیرستان مناسب برای دانش آموزان مطرح می شود:

 • برنامه های ارائه شده

به دلیل تغییرات و تحولاتی که از نطر ذهنی، جسمی و ادراکی در سنین بلوغ برای دانش آموزان اتفاق می افتد و آن ها را دگرگون می کند، لازم است که مدرسه ای با امکانات علمی با کیفیت و گسترده را انتخاب کنیم. دوره های انتخابی فرصت های خوبی هستند. شما دروسی را می توانید انتخاب کنید که به درک شما نسبت به موضوعات مختلف کمک می کند.

 

بعضی اوقات دانش آموز نمی داند که چه موضوعی را برای دنبال کردن دوست دارد، بنابر این دبیرستان فرصتی به ان ها می دهد که قبل از وارد شدن به دانشگاه به این موضوع فکرو جست و جو کنند و اینگونه برای وارد شدن به دانشگاه آماده می شوند و فرصتی برای یادگیری ورود به اجتماع را دارند.

 • تعیین سطح پیشرفته

این دوره، این اجازه را به دانش اموز می دهد که برخی واحد های درسی را به کالج و یا دانشگاه انتقال بدهد و اگر هم قصد ادامه تحصیل بعد از دبیرستان را دارید این تعیین سطح می تواند به شما کمک کند.

 

باید و نبایدهای تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان
باید و نبایدهای تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان
 • هزینه تحصیل در مقطع دبیرستان در کانادا

باید به متقاضیان تحصیل در کانادا گفت که انتخاب دبیرستان در کانادا بسیار راحت و آسان است  اما باید به بودجه ی خود نیز توجه داشته باشند زیرا هزینه های مدارس خصوصی بیشتر از مدارس دولتی می باشد و دبیرستان های دولتی تنها هزینه ی مالیات را می گیرند  اما نمی توان با اطمینان گفت که مدارس دولتی بهتر است و یا خصوصی !  و این انتخاب بستگی به انتظارات و خواسته های متقاضیان دارد. ذبنابر این برای هر انتخابی باید ابتدا به بود جه ی خود توجه کنید.

مدارسی نیز وجود دارند که شهریه دریافت نمی کنند که این مدارس توسط افراد خیر ، سال ها پیش تاسیس شده اند.در نتیجه کمتر پول پرداخت کردن به معنای بی کیفیت بودن و یا پول پرداختی بیشتر نشان دهنده ی کیفیت بالاتر نمی باشد.

برخی از لینک های مهم مهاجران وب :

 • بورسیه تحصیلی در مقطع دبیرستان کانادا

 • شرایط بورسیه تحصیلی در مقطع دبیرستان های کانادا

 • هزینه تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان

 • شرایط تحصیل در مقطع دبیرستان در کانادا

 • مهاجرت تحصیلی به کانادا در مقطع دبیرستان

اهمیت و شرایط تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان

 • اندازه ی کلاس ها در دبیرستان های کانادا

از دلایل اصلی انتخاب دبیرستان خصوصی،کوچک بودن کلاس ها می باشد  زیرا معلمان وقت بیشتری را برای دانش آموزان می گذارند و آن ها نیز فرصت یادگیری بیشتری دارند . این در حالی است که مدارس دولتی ظرفیت بیش از ۲۵ دانش آموز را دارد.

 • فرهنگ مدرسه درکانادا

همانند بسیاری از جوامع دیگر،ممکن است برنامه هایی از طرف مدرسه ارائه شود که مناسب شما نباشد .بنابر این این، بهترین راه حل این است که خودتان شخصا به مدرسه ی مورد نظر سر بزنید، از آن بازدید کنید  و پس از بررسی  های لازم به احساس خود نسبت به آن توجه کنید.

بعضی از مدارس امکاناتی برای رشد دانش آموزان در زمینه ی آمادگی آن ها برای آینده دارند و بر این موضوع متمرکزند و بعضی دیگر ممکن است تنها بر رشد احساسی دانش آموزان و خلاقیت های آن ها تمرکز کنند ..

 

شرایط تحصیل در کانادا canada در مقطع دبیرستان
شرایط تحصیل در کانادا canada در مقطع دبیرستان
 • نرخ فارغ التحصیلی و قبولی در کالج

نرخ قبولی در کالج و فارغ التحصیلی، برای شما متقاضیان تحصیل در کانادا ، یک داده ی تاریخی می باشد که هنگامی می توانید بر آن تکیه کنید که به آینده ی مسیر تحصیلیتان می رسید و یا می توانید از طریق بررسی میزان رضایت دانش آموزان دیگر و یا والدینشان از مشاورین مدرسه این موضوع را متوجه شوید و یا اینکه در مدرسه ای که می خواهید آن را انتخاب کنید جست و جو کنید و تعداد دانش آموزانی که از ان فارغ التحصیل شده اند رابدانید.

هزینه تحصیل در کانادا

مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا مجموعه ای از قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، سیاست ها و قانون مجلس است، که ورود هر فرد به کانادا را تنظیم می کند. امروزه مهاجرت به کانادا نقش مهمی در تاریخ کانادا را ایفا کرده است. پیچیدگی مهاجرت به کانادا، وکلای مهاجرتی بسیاری را برای توسعه فعالیت در زمینه ی قانون مهاجرت به کانادا جذب کرده است. در ابتدا، وکلای مهاجرتی کانادا،
خانواده های کانادا را برای حمایت از اعضای خانواده خود در خارج از کشوردعوت می کردند.که از جمله بهترین روش های مهاجرت به کانادا به شمار می رود، و همین طور از بازرگانان کانادایی برای استخدام کارگران خارجی و همچنین افرادی که تحت نظارت اخراج از کانادا بودند، حمایت کردند.

اداره مهاجرت به کانادا مهاجران بسیار سیستماتیک را برای استخدام مهاجران طبقه کارگر، که شامل کارگر ماهر و مهاجران کلاس کسب و کار در کانادا است، ایجاد کرده است. اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، که CIC کانادا نیز شناخته می شود، مهم ترین بخش دولت کانادا است. برای درخواست مهاجرت کانادا، متقاضی باید درخواست را با استفاده از فرم های درخواست مهاجرت ارائه دهد. کانادا مهاجرت و مهاجرت کانادا نیز آمار مربوط به تعداد مهاجران ورودی به کانادا، تعدادی از برنامه های تایید شده، نوع افراد ورود به کانادا و سایر اطلاعات را حفظ می کند.

مهاجرت به کانادا
نکات کلیدی تحصیل در canada در مقطع دبیرستان

فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا


( موسسه مهاجرتی ویستا )
متقاضی محترم شما می توانید برای تکمیل فرم ارزیابی موسسه مهاجرتی ویستا بر روی لینک مشخص شده کلیک کنید.
نتیجه ی ارزیابی شما در اسرع وقت از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال می گردد.


شرایط مهاجرت و تحصیل در کانادا مقطع دبیرستان
شرایط مهاجرت و تحصیل در کانادا مقطع دبیرستان

جدید ترین قوانین ۲۰۱۸ مهاجرت به کانادا

در این مطلب سعی در ارائه جدیدترین و بهترین روش های مهاجرت به کانادا را داریم، همچنین ارائه ای کامل از اطاعات کاربردی از جمله هزینه مسکن، کار، تحصیل و زندگی در کانادا را در اختیار شما کاربر گرامی قرار داده ایم. مهاجرت به کانادا که از جمله مهاجرت های محبوب در میان مردم سراسر جهان به شمار می رود، سالانه تعداد زیادی از مهاجران را به خود جذب می کند. و درخواست های مهاجرتی بسیاری را از سوی افراد مختلف دریافت می کند.


لازم به ذکر است که 
تعداد اندکی از این در خواست ها مورد پذیرش قرار می گیرد. از شایع ترین دلایل آن می توان به رعایت نکردن قوانین درخواستی اشاره کرد. در واقع افرادی که مورد پذیرش واقع نمی شوند، نشنان دهنده این است که قوانین مهاجرتی  را در پرونده شان رعایت نکرده اند در نتیجه به دلیل ارائه اطلاعات ناقص، در خواست آن ها به طور کامل رد می شود. در برخی موارد درخواستی نیز بنا به دلایلی چون رعایت نکردن قوانین مهم مهاجرتی، افراد تا ۵ سال، توسط IRCC مجاز به ثبت درخواستی دیگر نمی باشند. برای بهبود و جلوگیری از این وضعیت از موسسات مهاجرتی معتبر و حرفه ای در سراسر کشور باید کمک گرفت.

چگونگی تعیین رنکینگ دانشگاههای کانادا

اگر قصد مهاجرت به کانادا برای تحصیل را دارید و قصد این را دارید تا در بهترین دانشگاه های کانادا ادامه تحصیل دهید،لطفا این مطلب را مطالعه نماید. تمامی اطلاعات لازم در خصوص بهترین زمان اقدام برای دانشگاههای کانادا، شرایط شهر محل تحصیل، و رشته های تحصیلی دانشگاه های کانادا در این مقاله به تفضیل توضیح داده شده است.

 • فهرستی رسمی از بهترین دانشگاه های کانادا ارائه نشده است.
 •  فهرستی از سازمان ها یا موسسات خصوصی در مورد اطلاعات دانشگاه های کانادا تهیه شده است که که رنکینگ دانشگاه های کانادایی بر اساس آن مشخص می شود.
 • تعیین رنکینگ این دانشگاه ها بر اساس ” بودجه تحقیقاتی، نظریات اساتید و صاحب نظران، تعداد اساتید، تعدد رشته ها، سال تاسیس، تعداد دانشجو ، و….” می باشد.
 • دانشگاه یا موسسه ای که برای تحصیل در کانادا انتخاب کرده اید،لازم است که حتما دارای تاییدیه وزارت آموزش کانادا باشد.
 • اجازه اینکه دانشجویان خارجی در آن آموزش ببینند را داشته باشد.
 • نباید صدور ویزای آن دانشگاه به صورت مکاتبه ای یا الکترونیکی باشد یعنی باید مجوز صدور ویزای تحصیلی را به صورت رسمی داشته باشد.
 • برای ادامه تحصیل در این کشور بهتر است دانشگاه هایی را انتخاب نمایید که دارای تاییدیه وزارت علوم باشند.

چگونگی تعیین رنکینگ دانشگاههای کانادا

 

 

شرایط شهر محل تحصیل در کانادا

 • دانشگاههایی را برای تحصیل در کانادا انتخاب کنید که از لحاظ شرایط اقلیمی و شهری با شرایط و علاقه مندی های شما مطابقت داشته باشد.
 • دانشگاهها در شهرها و مناطق مختلفی قرار دارند .بنابراین حتما شرایط اقلیمی و آب و هوایی و حتی امنیتی را هنگام انتخاب دانشگاه در نظر بگیرید.
 • دانشگاه هایی را انتخاب کنید که بیشترین تعداد دانشجوی خارجی در آن در حال تحصیل باشند.
 • دانشگاه هایی را که به مذهب خاصی تکیه دارند برای تحصیل انتخاب نکنید .
 • دانشگاهی را انتخاب کنید که شرایط پذیرش آن دانشگاه به شرایط علمی شما نزدیک تر باشد.
 • دانشگاهی را برای تحصیل انتخاب کنید که فکر می کنید شانس پذیرش بیشتری در آن را دارید.

شرایط شهر محل تحصیل در کانادا 

 

رشته های تحصیلی دانشگاههای کانادا

 • بهترین دانشگاههای کانادا نیز نمی توانند تمام دانشجویان را برای تمامی مشاغل و رشته ها آماده کنند.
 • طبق رشته ی مورد علاقه ی خود  ادامه تحصیل دهید که در حوزه ی رشته ی مورد علاقه ی شما اعتبار جهانی داشته باشد.
 •  دانشگاه های تخصصی در زمینه ی رشته مورد علاقه ی خود را انتخاب کنید.

رشته های تحصیلی دانشگاههای کانادا

 

بهترین زمان اقدام برای دانشگاههای کانادا
 • از یکسال قبل از پایان تحصیلتان، برای ادامه تحصیل در کشور کانادا برنامه ریزی و تصمیم گیری کنید و خود را برای برگذاری آزمون ها آماده نمایید.
 • در بیشتر ایالت های کانادایی تحصیل در دو ترم انجام میگیرد.

بهترین زمان اقدام برای دانشگاههای کانادا

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحصیل در مقطع دبیرستان به لینک زیر مراجعه نمایید. و در صورتی که نیاز به مشاوره در خصوص ساده ترین راه  اخذ ویزا به کانادا را دارید،با ما تماس بگیرید.

تحصیل در کانادا در مقطع دبیرستان