ویزای مستقل کار | موسسه مهاجرتی ویستا

ویزای مستقل کار

موسسه مهاجرتی ویستا » وبلاگ » ویزای مستقل کار

ویزای مستقل کار استرالیا زیر گروه ۱۸۹

 ویزای کار استرالیا یکی از روش های مهاجرت به استرالیا  ویزای کار استرالیا یا ویزای مستقل کار استرالیا زیر گروه ۱۸۹ می باشد که برای افرادی است که از طریق یک کارفرما، منطقه و یا عضو خانواده حمایت نمی شوند. دارندگان این ویزا می توانند در هر نقطه ای از استرالیا به طور دائم زندگی کنند. این [...]