ویزای مسقل کار استرالیا | موسسه مهاجرتی ویستا

ویزای مسقل کار استرالیا

موسسه مهاجرتی ویستا » وبلاگ » ویزای مسقل کار استرالیا

ویزای مستقل کار استرالیا زیر گروه ۱۸۹

 ویزای کار استرالیا یکی از روش های مهاجرت به استرالیا  ویزای کار استرالیا یا ویزای مستقل کار استرالیا زیر گروه ۱۸۹ می باشد که برای افرادی است که از طریق یک کارفرما، منطقه و یا عضو خانواده حمایت نمی شوند. دارندگان این ویزا می توانند در هر نقطه ای از استرالیا به طور دائم زندگی کنند. این [...]