ویزای والدین کانادا | موسسه مهاجرتی ویستا

ویزای والدین کانادا

موسسه مهاجرتی ویستا » وبلاگ » ویزای والدین کانادا

سوپر ویزای والدین پدربزرگ، مادر بزرگ

سوپر ویزای والدین پدربزرگ، مادر بزرگ چیست؟ والدین و یا پدربزرگ، مادربزرگ کسانی که در کانادا اقامت دارند، و قصد دارند بستگان نزدیک خود را بینند می توانند درخواست ویزای بازدید بلند مدت یا سوپر ویزای والدین/ پدربزرگ، مادر بزرگ کنند. ماکسیمم تاریخ اعتبار برای سوپر ویزای چند منظوره ۱۰ سال و یا یک ماه قبل [...]