ویزای کار کانادا | موسسه مهاجرتی ویستا

ویزای کار کانادا

موسسه مهاجرتی ویستا » وبلاگ » ویزای کار کانادا

ویزای کاری کانادا و جریان استعداد جهانی

ویزای کاری کانادا و جریان استعداد جهانی ۱۲ ژوئن ۲۰۱۷ کانادا خود را وارد جریان استعداد جهانی کرد. (GTS) در حالی که پیشنهاد پیگیری سریع، ویزای دو هفته ای کانادا و فرآیند اجازه ی کار کانادا برای کارفرمایانی که به دنبال استخدام کارگران بیگانه ی مهارت بالای متخصص هستند، را می داد. الزامات GTS در [...]