پناهندگی در کانادا | موسسه مهاجرتی ویستا

پناهندگی در کانادا

موسسه مهاجرتی ویستا » وبلاگ » پناهندگی در کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی

پناهندگی در کانادا شرایط پناهندگی در کانادا و مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی قبل از اینکه راجع به مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی بدانید، بهتر است راجع به موضع کشور کانادا در این مورد اطلاعاتی داشته باشید. کشور کانادا از امضا کنندگان «کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان سال ۱۹۵۱ "Convention Relating to the [...]