600 امتیاز پیشنهاد کاری | موسسه مهاجرتی ویستا

600 امتیاز پیشنهاد کاری

موسسه مهاجرتی ویستا » وبلاگ » 600 امتیاز پیشنهاد کاری

برنامه Express Entry چیست؟

  آیا Express Entry یک برنامه جدید مهاجرتی است؟ سیستم Express Entry یک برنامه مهاجرتی نیست بلکه یک روش جدید برای اخذ پرونده هاست. به تعبیر دیگر به جای اینکه مثل سابق همه پرونده ها ابتدا بررسی شوند، دولت فدرال کانادا از میان پرونده های دریافت شده در طرح ورود سریع متقاضیان مورد نظر خود را برای اقدام [...]