EB1 برای افراد نابغه و خلاق | موسسه مهاجرتی ویستا

EB1 برای افراد نابغه و خلاق

موسسه مهاجرتی ویستا » وبلاگ » EB1 برای افراد نابغه و خلاق

اخذ گرین کارت آمریکا برای افراد نابغه و خلاق

گرین کارت EB1 برای افراد نابغه و خلاق ویزای EB1 برای خارجی‌ هایی است که از یک توانانی شگفت آور بر خوردار هستند. این توانائ میتواند در زمینهای علوم تجربی‌، هنر، آموزش و پرورش، بازرگانی و یا ورزشی باشد. این نوع ویزا بیشتر برای کسانی است که بتوانند ثابت کنند که آنها جزو معدود کسانی‌ [...]