موسسه مهاجران

ویزای کنفرانس کانادا

اگر مقاله‌ای برای ارائه دارید دیگر نیازی نیست که شرایط سخت دریافت ویزا کانادا را پشت سر بگذرانید. زمانی که قصد دارید تا به کشور کانادا سفر کنید، بایستی مدارک زیادی را ارائه داده و این اسناد نیز در بیشتر اوقات رد خواهند شد. البته کانادا برای کسانی که دارای مقالات بین‌المللی هستند ویزای کنفرانس […]