موسسه مهاجران

ویزای مولتی کانادا

بسیاری از افراد قصد دارند که فقط برای تفریح و فعالیت‌های گردشگری یا دلایل دیگر به کانادا سفر کنند و قصد ماندن همیشگی در این کشور را ندارند. دولت فدرال کانادا برای این‌جور از افراد ویزای ۵ ساله کانادا صادر کرده و می‌توانند به‌صورت موقت به این کشور سفر کنند. همچنین در حال حاضر شهروندان […]

ویزای درمانی و پزشکی کانادا

داشتن ویزای درمانی و پزشکی کانادا، می‌تواند در شرایط سخت بیماری یاری دهنده شما بوده و روند درمانی را بهبود ببخشد. اما ویزای پزشکی یا درمانی کانادا، به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟ آیا همه بیماران در هر سطوحی می‌توانند از این ویزا استفاده کنند؟ برای اخذ ویزای درمانی باید چه پروسه‌ای طی شود؟ بگذارید برای […]