موسسه مهاجران

بهترین برنامه‌های مهاجرتی کانادا پس از کرونا

کشور کانادا و البته سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های مهاجرتی این کشور نیز درست مانند هر پدیده دیگری به خاطر شیوع ویروس کرونا تغییراتی را تجربه کرده‌است. البته آینده برنامه‌های مهاجرت به کانادا با وجود این شرایط، دغدغه خیلی از متقاضیان زندگی و کار در این کشور می‌باشد. به همین خاطر ما بهترین برنامه‌های مهاجرتی کانادا بعد […]