موسسه مهاجران

مقایسه برنامه استارتاپ با دیگر برنامه‌های سرمایه‌گذاری کانادا!!

آیا می دانستید برنامه استارت آپ کانادا یک روش پرطرفدار سرمایه‌گذاری در کانادا است؟!؟آیا می دانید ویزای خوداشتغالی کانادا میتوانید مستقیم اقامت کانادا را دریافت کنید؟در مقایسه ویزای استارتاپ کانادا با سایر برنامه‌های سرمایه‌گذاری، می‌توان به مزایایی اشاره کرد که این روش مهاجرتی دارد. بااین‌ وجود نمی‌توان از مزیت هایی که دیگر برنامه‌های مهاجرت از […]