موسسه مهاجران

بازگشت محدودیت سقف ۲۰ ساعت کار در هفته برای دانشجویان بین المللی کانادا

در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) اعلام کرد که دانشجویان بین‌المللی در کانادا از تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ به بعد، تنها مجاز به کار ۲۰ ساعت در هفته خواهند بود. این محدودیت که پیش از این نیز در کانادا اعمال می‌شد، در پاییز سال گذشته به طور موقت برداشته […]