موسسه مهاجران

با 10 استارتاپ موفق کانادا بیشتر آشنا شوید

باوجود اینکه کانادا یک جمعیت کوچک دارد، اما دارای اکوسیستم استارتاپی بسیار بزرگی است. مجموعه‌ای استارتاپ موفق در کانادا وجود دارد که نشان می‌دهد روحیه کارآفرینی و در عین حال استقبال از ایده‌های نو در این کشور بسیار بالا است. البته زیرساخت‌های استارتاپی که مهم‌ترین آن منبع سرمایه‌گذاری است در این کشور برای کارآفرینان فراهم […]