موسسه مهاجران

هرآنچه که باید از اداره مهاجرت کانادا بدانید

اداره مهاجرت کانادا(Immigration, Refugees and Citizenship Canada)چیست؟ مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) نام اداره فدرال کانادا است که با نظارت بر امور مهاجرتی، ورود و خروج مهاجران به کشور را کنترل و تسهیل می‌کند، از پناهندگان محافظت می‌کند و برنامه‌هایی را برای کمک به تازه واردان برای اقامت در کانادا و همچنین اعصای شهروندی […]