موسسه مهاجران

آخرین تغییرات برنامه‌های استانی انتاریو در سال 2023

استان انتاریو از تغییرات بی‌سابقه‌ای که احتمالا به زودی در برنامه‌های مهاجرت استانی ایجاد خواهد کرد، خبر داد.دیوید پیچینی وزیر کار این استان اعلام کرد که استان انتاریو قصد دارد قانون جدیدی را معرفی کند که در صورت تصویب آن، الزام داشتن تجربه کار کانادایی برای کار در انتاریو لغو می‌شود. این قانون کارفرمایان را […]